Arkadaş Arama:

A 0

Rüyada Abdesthane Görmek

Rüyada Abdesthane Ne Anlama Gelir?
Genel olarak rüyada abdesthane görmek, önemli bir işin veya sorunun yakında çözüleceğini belirtir. Sonuç olarak Rüyada abdesthane ehemmiyeti yüksek bir işe girişeceğiniz anlamına gelir. Rüyada Abdesthane görmek, define, mal, mülk ve varlığa delalet eder. Ayrıca temizlik veya ferahlığı gösterir. Rüyasında abdesthane temizlediğini gören kimse zengin olur. Abdesthanede pislikle kirlendiğini gören sıkıntıya düşer. Abdesthaneye su dökmek, taşlarını yıkamak, hasta ise şifa bulacağına; abdest hanenin kapısını kitlendiğini görmek, evinden bir kimsenin ayrılacağına işarettir.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada abdesthane görmek, eve işaret ettiği gibi hazineye de işaret eder. Bundan dolayı rüyada abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimse, zengin olur. Eğer abdesthanenin taşıp aktığını ve onun bazı eşya ve kumaşlarını zayi ettiğini görse, üzüntü, keder ve sıkıntıya düşer. Bazen rüyada Abdesthane görmek zevceye de delalet eder. Çünkü koca abdesthanede yalnız kaldığı gibi hanımıyla da yalnız kalır. Abdesthane evi süpüren hizmetçiye da delalet eder. Rüyada görülen abdesthane, sır saklayan bir kimseyi gösterir. İmam Nablusi Abdesthaneyi hâzineye ve içerisine mal konulan eve delâlet etmiştir.

Rüyada abdesthane içinde olduğunu görmek, yolculuğa, işyerine, ev yada zenginlik olarak tabir edilmektedir. Rüyada Abdestini yapmak: Sıkıntı ve dertlerinizden kurtulacağınız anlamına gelir. Abdestini Yapamamak: Giriştiğiniz işte muvaffak olamayacağınıza ve sıkıntıya düşeceğinize işarettir.Rüyada Abdesthaneden çıkmak: Ehemmiyeti yüksek bir işi terk edeceğiniz anlamına gelir. Ayrıca abdesthanenin görülmesi, hazineye ve içerisine mal konulan eve ve zenginliğe de işaret eder.Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, keder ve üzüntülerin gideceğine alâmettir ve bu kimse nisaba malik ise malının zekâtını vermek kendisine nasip olur.