Arkadaş Arama:

A 0

Rüyada Akbaba Görmek


Rüyada akbaba görmek miskin, zararsız, nezaketsiz ve ahmak bir yabancı adamla tabir edilir. Akbaba kuşu tutmak hastalığa, Bir yerleşim alanına akbabaların girdiğini görmek, oranın istila edilmesine yorumlanır. Sanat ehli kişinin akbaba görmesi menfaatte, Akbaba sürüsü işsizliğe, serkeşliğe, korku ve sıkıntıya delalet eder. Rüyada akbaba kalbi kötülükle dolu düşman demektir. Rüyada Akbaba gagalarsa, maddi ve manevi zarar görür.
Rüyada Akbaba Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada akbaba görmek görülme şekline göre farkla anlama gelmektedir. Yanında akbabanın etinden, tüyünden, kanatlarından bir şeyin bulunduğunu görenin, fakir ve garip bir kimseden eline bir miktar mal veya başka bir şey geçer.

Bir rivayete göre, o adam yüzünden sevap kazanır. Rüyada akbabaya bindiğini gören, gurbete gider ve fakirleşir. Yanında bir akbaba yavrusunun olduğunu görenin çocuğu fakirleşir. Dişi bir akbaba aldığını gören, fakir bir kadınla evlenir.
Rüyada Akbaba Görmek ile İlgili Diğer Tabirler
Kirmani demiştir ki: Rüyasında kendisine bir akbaba verildiğini gören, hayır ve selamet ile dindar ve fakir bir topluma başkan olur. Akbabanın sesini işitmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaktır.
Hasta bir kimsenin rüyada kendi evinde bir Akbaba Kuşunu görmesi, hastalığının ilerlemesine işarettir. Akbaba kuşları, issiz kimselere, haram kazanç ile meşgul olan hırsızlara, ya da kötü söz işitmeye işaret eder. Rüyada görülen Akbaba, rüya sahibinin erişeceği korku ve vahşete yorumlanır.
Rüyada Akbaba Kuşunu gece uyurken rüyada görmek, ahmak ve anlayışsız bir insana, gündüz uyurken görmek ise hastalıklara işarettir. Bir kimse rüyada akbaba kuşunu tuttuğunu görürse, çok kanlı bir kavga veya savaşta bulunur ya da şiddetli bir hastalığa yakalanır.

Bir kimse rüyada birçok akbaba kuşunun bir şehre girdiğini görse, o şehir halkına harem keş, sefih (eğlenceye düşkün) ve alçak bir takım asker girer. Hasta bir kimse rüyada kendi evinde bir akbaba kuşu görse, hastalığından fenalaşır. Rüyada tabak, çanak, çömlek ve testi gibi şeyleri imal edenler ve şehir haricindeki sanatkârların akbaba kuşunu görmeleri, hayır ve menfaate, doktorlar ve hastalar için şerre delalettir.
Rüyada Akbaba kuşları görmek düşmana, şehirde yaşamayan sefil, alçak ve asaletsiz bir kavmin girmesine tabirdir. Akbaba kuşları işsizlerden, ölü yıkayanlardan ve kabirleri mesken eden taifeden bir takım kimselere delalet eder. Akbaba kuşları, duvarlar arasında ve haram kazanç ile meşgul olan hırsızlara ayrılık ve vahşete, mamur yerin harabına ve kötü söze çıkar.
Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir Akbaba kuşu verildiğini görmek, din selâmetine ve hayra delâlet eder.
Rüyada Akbabaları otlattığını görmek, bazı kimseler üzerine âmir olmakla tabir olunur.

Rüyada Akbaba kuşunun sadâsını işitmek, gam ve kederden kurtuluşa delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:- Gece rüyada Akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama delâlet eder.
Bu rüya gündüz görüldüğünde hastalıklara işarettir.Rüyada Akbaba kuşunu tuttuğunu görmek, harpte bulunmaya veya hastalığa işarettir.

Akbabaları otlattığını görmek, fakir kimselerin başına âmir olmakla tabir olunur. Bir dişi Akbaba aldığını görmek ise, fakir bir kadınla evlenmeye delâlet eder
* Gündüz akbaba görmek: Önemsiz bir hastalığa işarettir. Bir başka yoruma göre de; karakterinizde değişiklikler yaşayacağınıza ve olumlu gelişmeler kaydedeceğinize işarettir.
* Akbaba olmak: Yaşamınız boyunca mücadele edeceğinize işarettir.
* Akbabalar görmek: Köyden kentte fakirlikten dolayı bir umut diyerek göç olacağına işarettir.

* Hasta biri evinde akbaba görürse: illet bir hastalığa yakalanacağınıza ya da hastalıktan fanelaşacağınıza işarettir.