Arkadaş Arama:

B 0

Rüyada Beyin Görmek

Rüyada beyin görmek, kişinin sermayesini ifade eder. Ayrıca, ne iyi ne de kötü ama, çok kuvvetli bir kimseyi çağrıştırır. Bazen gizli bir mal olarak yorumlanır. Kimi zaman ise, verilecek bir zekata işaret eder. Kimi zaman da anneyi, babayı veya yuvayı tanımlar.
Rüyada Hayvan beyni görmek, psikolojik durumunuzun yakında bozulabileceğine işarettir. Eğer kendi beyninizi gördüyseniz, durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmadığınızın işaretidir. Rüyada kendi beynini görmek, Rüyasında kendi beynini gören kimse, aldığı kararlar yüzünden sıkıntıya uğrayacaktır.

Rüyada beyin görmek. Uç şekilde yorumlanır, Gizli mal sahibi olmaya, Keskin ve kuvvetli akla, Allah nezdinde makbul hayır yapmaya. Rüyada görülen beyin görülmeyen biriktirilmiş maldır. Kendi beyninin büyük olduğunu gören kimsenin, akıllı olduğuna işaret eder. Beynin yok olduğunu gören kimsenin ise cahil olduğuna işaret eder.
Rüyada beyin görmek, birikmiş gizli mala, kuvvetli akla, keskin zekâya ve makbul hayra işaret eder.
Bir kimse rüyada beynini yediğini görse, o kimse kendi malini yer. Başkasının beynini yediğini görse, o kimse acilen vefat eder yahut hakir bir kimsenin malini yer. Bazen de, beyin dine ve ibadetleri gizli yapmaya işaret eder.
İbn-i Sîrîn (rh.a) Demiştir ki: Rüyada beyninin burnundan akıp yere düştüğünü görmek, eldeki malın zayi olacağını delâlet eder. Beyninin rayihası fena ve kötü koktuğunu görmek, zekâtı verilmeyen mala işarettir.

Rüyada bir ölünün beynini yediğini görmek, ondan gelecek mirasa delâlet eder.
Rüyada Beyin Görmenin Anlamı ve Yorumu
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada beyin görmek üç vecih ile tabir olunur:

Gizli mal,
Keskin ve kuvvetli zekâ,
Makbul olan hayır.

İbn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada kafası yarılıp içindeki beyninin aktığını görmek, topladığı ve gizlediği malın elden çıkacağına işarettir.
Bazı rüya tabircileri demişlerdir ki: Her ne çeşit beyin olursa olsun rüyada beyin görmek, mala delâlet eder.

Rüyada herhangi bir insanın kemiğini kırarak içinden iliğini emdiğini görmek, onun malından zorla yemeye işarettir. Eğer o kişi bilinmiyorsa, insanların malından haksız olarak almak ile tabir olunur.
Yine rüyada bir adamın beynini çıkardığını görmek, onun mala ait esrarını ifşaya, çıkardığı beyni kendi cebine koymak veya yemek, onun malını almaya ve yemeğe işarettir. Rüyada kendi beyninden bir miktarını veya tamamını birine verdiğini görmek, eldeki malı infak ve israfa delâlet eder.
Danyal (a.s.) Demiştir ki: Baştaki beyin ve kemikler içindeki ilik gizli mala delâlet eder.

Rüyada beyin görmek gizli mal ile yorumlanır. Rüyada beynin burnundan akıp yere düştüğünü görmek, sermayenin yok oluşuna; beyninin kokusunun çok kötü olduğunu görmek, zekât vermekte geciktiğine yorulur.
Beyninin güzel koktuğunu görmek zekâtını vaktinde verdiğine işarettir.
Rüyada kafası yarılıp beyninin dışarı aktığını görmek, gizlediği malının çalındığına; kafası yarılıp beyninin göründüğünü görmek, gizli malinin meydana çıkmasına işarettir.
Bir insanın kendi beynini çıkardığını görmesi, onun kendi eliyle gözlediği mali çıkardığına; bir insanın kendi kemiğini kırarak içinden iliğini çıkardığını görmesi, başka birinin malinin üstüne oturduğuna yorumlanır. Kemik kırılıp içinden iliğin aktığını görmek, malinin zayi olduğuna; akmadığını, yalnız göründüğünü görmek, malinin meydana çıkmasına ve malından başkalarına da dağıtmasına işarettir.