Arkadaş Arama:

C 0

Rüyada Cami Görmek


Rüyada camiye girmek, din islerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla pazara çıkmasına işarettir.
Şehir camii, anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur’an’a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işarettir.

Şehir camiisi, kale olarak ta yorumlanır. Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
Camiinin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır. Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden âlimleri manasına gelir. Camiinin kapıları devlet başkanının korumalarıdır. Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir. Lamba ve mumlar, cağın İslam hukuku bilginleridir.
Camiinin tavanı, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardır. Minaresi, hâkimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanların toplamaya kalkışmasıdır. Bazen de minare, müzesine, Kur’an-i kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.
Camiinin yanması rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesi anlamına gelir. Camiinin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için kışlalar gibidir.

Şehir camii, oranın halkına işarettir. Camiinin mihrabı, imamına minberi devlet başkanı yahut hatibine işarettir. Camiinin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camide toplananlara işarettir.
Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine işarettir.
Camiinin kapıları şehrin isçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır. bu zikrolunan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir.