Arkadaş Arama:

C 0

Rüyada Casiye Suresini Okumak ve Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?


Rüyada Casiye suresini veya ondan bir ayeti okumak, okuduğunu görmek; züht(dinin buyurduklarını yerine getirme) ve takva (günahtan sakınma) sahibi olmaya, Allah’tan korkmaya, kötülüklerden uzak durmaya ve kıyamette emin olarak haşredilmeye işarettir. İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Casiye suresini okumak; günahkâr biriyseniz, günahlarınızdan dolayı tövbe edip rabbinize döneceğiniz anlamına gelir.
İbn-i Sîrîn’nin yaptığı tabire göre rüyada Casiye suresini dinlemek tövbe etmek için gayret sarf edeceğinize alamettir. Kirmanî’nin yaptığı yoruma göre rüyada Casiye suresini duymanız dünyaya yüz çevireceğinize, yaptıklarınızdan dolayı pişmanlık duyacağınıza ve tövbe edeceğinize işarettir.

Rüyada casiyeyi veya ondan bir miktarını okuduğunu veya okunduğunu görmek, züht ve takva sahibi ve Allah’tan korkan biri olmaya delâlet eder. İbn-i Sîrîn demiştir ki o kimse tövbe ve istiğfara ve Cenabı-ı Hakk’a rücu ile taât ve ibadete nail olur. Cafer-i Sadık hazretleri Rüyada Casiye suresini okumayı, rüya sahibi zikrullah, teşbih, tövbe ve istiğfar ile Rabi’sinin rızasına nail olur, buyurmuşlardır.