Arkadaş Arama:

C 0

Rüyada Cebrail (A.S) ile Konuşmak Görmek


Rüyada Cebrail (A.S) ile konuşmak,Yüce Allah’ın inayetiyle kurtuluşa delalettir. İzzet, yüce makam, şeref, devlet, yücelik, zafer, cömertlik ve kerem. demektir. Rüyada Cebrail Aleyhisselamla şen olarak kendisine bir vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye kavuşur. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur. Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimsenin hayır ve bereketi çok olur.
Cebrail (a.s.)’in kendisine selam verdiğini gören kimse kadri yüce, övgüye layık büyük bir alim olur ve arkadaşları arasında saygı görür. Cebrail (a,s.)’i görmek, ilme, sırları sahibine bildirmeye, ölüme yaklaşmış olan kimsenin halen kendisine hayat bulunduğuna işarettir. Cebrail (a.s.)’i görmek, bazen de nakil ve düşman üzerine Nusret ve galebeyle işarettir.

Rüyada Cebrail (A.S) kendisine selâm verdiğini görmek, Allah Teâlâ’nın, basiret ve anlayış ihsan edeceğine işarettir. Rüyada Cebrail (a.s)’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) ile konuşmak zorluktan genişliğe, fakirlikten zenginliğe ve ulvi mertebeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeli sözler söylediklerini görmesi, dünyada sevince erişmeye işarettir. Rüyada meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve mağfiret talebinde bulunduklarını görmek, din ve gidişatın güzelliğine, çok mala, hayır ve berekete delalet eder.