Arkadaş Arama:

D 0

Rüyada Dağa Tırmanmak Görmek


Dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir Dağın üzerinde bulunmak kadri yüce birine yakın olmaya, Dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, Dağdan inmek makam ve rütbe kaybetmeye, Dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara, Dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, Dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması yönetim zafiyetine, Dağın yanması devlet başkanını vefatına, Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, Dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına, Dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve topluma ancak zararı dokunan yönetime, Dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere, Dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya, Dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boşa çıkmasına, Dağın oğlan doğurması o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, Kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, Dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere, Dağda b
Rüyada dağ görmek kötü şans ve monoton bir iş hayatını simgeler.

Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.
Dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir. İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız.
Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.
Dağ rüyada zorlukla tabir edilir. Rüyasında büyük bir dağa tırmandığını görmek, eğer zirveye ulaşmış ise, hayatında bütün zorlukları yeneceğine işarettir.

Dağa tırmanırken, birçok zorluklara uğradığını, bazı yerlerde ayağı kayarak bir iki metre aşağı düştüğünü veya tamamen dağdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını görmek, hayatında birçok zorluklara rastlayacağından, zorlukla geçimini temin edeceğine işarettir. Dağın orta yerinde daha fazla tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir isinde başarılı olamadığı için durmadan meslek değiştirdiğine işarettir.
Rüyada bir dağdan aşağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karşılaşıp kötü bir durumda kalacağına delalet eder. Danyal Aleyhisselama göre; bir dağın üzerinde olup bunu kendi mali zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır. Bir rivayete göre adil bir başkanın emrine girer. Bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını gören, bir devlet büyüğünden fayda görür. Bir dağın yerinden koptuğunu veya parça ,parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına delalet eder.
Bir dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını gören, büyük bir devlet makamında iş bulur. Bir dağdan indiğini gören, isinden olur, itibari sarsılır. Bir rivayete göre yüksek dağlardan inmek, yapmak istediği bir isten vazgeçmektir.
Cabir ül Mağribi ye göre; bir dağa veya yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve isteğini elde etmesine delalet eder. Bir dağdan düştüğünü görmek, din ve dünyasında noksanlığa delildir. Bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, o yeri yöne tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. Dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur.

Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek faydasız, cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına delalet eder. Cudi dağına çıktığını gören, hayır ve fayda görür. Arafat dağında bulunduğunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel i Lübnan a çıktığını gören, ilim adamları ile buluşur ve onlardan fayda görür. Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören ölür veya bir musibete uğrar. Dağda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine işarettir.
Bir dağa çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdiğini görmek, bazı kişilerin sırlarına ortak olacağına delildir. Oradan bir şey alıp çıktığını gören, o sırrı öğrendiğinden dolay menfaat görür. Bir daği uzaktan gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir. Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer.
Cafer i Sadik (RA) a göre; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla tabir olunur. Kirmani ye göre; bir dağin kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur. Dağın etrafında dolaştığını gören, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür. Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır. Dağın üzerin de kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçirilir. Zengin ise daha çok zenginleşir.

Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz, bir daği yitiğini gören, ömrünü ziyan eder. Kendisini dağdan aşağıya atıp kendisine bir zarar gelmediğini gören, eline geçecek bir büyük is veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur. Dağdan düştüğünü ve hemen ayağa kalktığını görenin isi tamamlanmaz. Bir dağda silahlı olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümeğe delalet eder.
Bir dağa çıkmak istediğini gören, kati kalpli bir kimseye giderek ondan bir isi hakkında yârdim ister. Bu rüyada pek hayır yoktur. Dağa ne kadar kolaylıkla çıkarsa, maksadına da o kadar kolaylıkla ulaşır. Dağa çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve çok rahat tırmandığını görmek, acele bir hayra ulaşacağına delalet eder. Zorlukla dağa çıkmaya başladığını ve tepesine lastiğini görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklaş mistir. Abdülgani Nablusi ye göre: rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağin tepesi yuvarlak ve yassı ise, zengin fakat kati yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli yolculuğa, hayal ve düşünceye tabir olunur. Rüyada bir dağa çıkıp orda oturan, suyundan içen, halk için çalışan bir devlet başkanı tarafından büyük bir delalet getirilir yahut bir ticarete atılarak para kazanır.
Salimi ye göre ; dağ görmek büyük bir kısmete delalet eder. Rüyasında bir dağa tırmandığını görmek, karlı bir is için bir uzak yolculuğa çıkacağına, dağdan indiğini görmek, karlı bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine, bir dağ eteğinde oturup dinlendiğini görmek, kendisine teklif edilen karlı bir ise girip girmeyeceğine karar vermek için düşündüğüne, bir dağin eteğinde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, bir is için çağrıldığı bir yere gideceğine, dağda çiçek topladığını ve bir demet yaptığını görmek, eline geçen parayı hayır islerinde harcayacağına delalet eder.
Dağda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenabi hak (C.C.) Hazretlerinin rızasını aldığına, dağ eteğinde sudan abdest alıp namaz kıldığını görmek, günahlarından kurtulduğuna, üzerinde yeşillik olmayan çıplak bir dağa tırmandığını görmek, teşebbüs ettiği isten hayır gelmeyeceğine delalet eder. Dağın küçülerek yok olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine , dağin olduğundan daha fazla büyüdüğünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına, dağin üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada dağ görmek, sanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dağ yayılıp açıldığı değirilesiyi zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ inançsız ve azgın bir amirdir. Çünkü o dağ Allah i teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.
Dağın üzerine çekip ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kati ve menfaatle bir amir tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su, gördüğü nebatat miktarınca mala sahip ve isteğine nail, isi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkıyat ederler. Dağ üzerinde “”Elhamdülillah”” diyerek Allah a hamd ettiğini gören kimse J adil bir devlet başkanı olur. Dağ üzerinde azgınlık, isyan ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur. Dağın üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğu nü görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir. Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa zara eder. Nebatat olmayan bir dağa çıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine kaygı ve endişe gelir. Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan dolay yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur. Dağın etrafında olan büyük taslarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolay bir kimse dağin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir. Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir. Dağdan düşerek ayağının kanadığını gören kimse başkanın nazarında düşer ve malına zarar gelir. Dağın yendiğini veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanıdır. Bir dağin sallandığını, fakat yine durduğunu görmek, o yerin devlet baskan7ina bir musibet ve şiddet isabet edeceğine işarettir.
Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.