Arkadaş Arama:

E 0

Rüyada Ekmek Görmek


Rüyada ekmek görmek zenginliğe ve maddi sıkıntıların bitmesine yorulur. Ekmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna yorumlanır. Her ne şekilde görülürse görülsün ekmek gören kimsenin eline zahmetsizce mal ve para geçeceğine işaret eder. Tandırda, ateşte, sac üzerinde, fırında veya tepside ekmekler, güzel geçim, helal mal yöneticilik, hayır ve berekettir. Ekmeğin görülmesi hayır, bereket, ilim ve İslâm anlamına da gelmektedir.
Rüyada ekmek görmek, ilme İslamiyet’e, bazen hayat ve hayatı idame eden mala işarettir. Pak ve temiz undan yapılmış ekmekler, güzel ve hoş geçime, ilime, güzel bir hanıma işarettir.

1- Rüyada ekmeği dağıtmak
Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve sağlamlığa delâlet eder. Ekmeği dağıtmak, hayır işine vesile olmaya işarettir. İnsanlara ekmeklerden dağıtmak, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye malik olmaya delâlet eder. Vaiz bir kimsenin ekmeği dağıtması, nasihat ve öğütleri ile tabir olunur. Ancak, ekmeği dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur. İnsanlara yahut zayıflara ekmeğin dağıtıldığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye işarettir.
2- Yüksek yerde ekmek
Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiyatının artacağına yorulur. (Ayrıca bakınız rüyada ekmek yapmak)
3 – Rüyada tandırda ekmek görmek
Tandırdan ekmek çıkardığını görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.
4- Rüyada ekmek sepeti görmek
İçi ekmekle dolu sepeti, helal rızka, mal ve menfaate ve zenginliğe delâlet eder.

5-Rüyada buğday ekmeği görmek
Yine buğday ekmeği, cihat ile de tabir olunur. Ekmeği öpmek, ihtiyaçları gidermeye işarettir.
6- Arpa ekmek görmek
Eğer ekmekler arpadan olursa, züht ve perhizle geçimin şiddet ve darlığına işarettir. Yemesi âdeti olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına işarettir.
7- Ayak altında ekmek
Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder.
8-Rüyada beyaz ekmek görmek
Beyaz ekmekler, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir. Kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime işarettir.

9- Rüyada Siyah ekmek
Yaşayış ve geçimde darlığa işarettir.
10- Rüyada yufka ekmek görmek
Sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder. İlim ve hidayet ile tabir olunur. Bazı kere yufka, anneye işaret eder. Bazı kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir. Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da yufka, ekmeğini görenin haline ve liyakatine göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir, dediler.
Bazen de rüyada yufka ekmek görmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider.

Kendi yanında aynı öğütülmüş undan yapılmış yufka gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına işarettir. Geniş yufka, bol nazik ve uzun ömürdür.
Bekâr için yufka, zevcedir. Yufka yolculuğa, bazen de, güç şeyleri kolaylaştırmaya işarettir. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref kurusu şerdir.
11- Rüyada tatlı ekmek görmek
Rüyada görülen ekmeğin, bal ve şeker gibi tadı tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir.
12- Rüyada asker ekmeği görmek
Askerlerin ekmeği olan tayın, meşakkatsiz elde edilen rızka, izzet ve kuvvete tabir olunur.

13- Nablusî (rh.a) Ekmek yorumu
Ekmeğin tabirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Kızarmış ekmekler, ilme, İslamiyet’e, bazen hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder.
14- Rüyada pak ekmek görmek
Pak ve temiz yapılmış undan halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir.
15- Ölü birinin ekmek vermesi
Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği bir yerdengelecek mala ve rızka delâlet eder.

16- Yüksekte ekmek görmek
Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tabiri de bu şekildedir.
17- Ekmekten bir lokma almak
Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tabir olunur.
18- Yöneticilerin ekmek görmesi
Bir devlet reisinin rüyada pak ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve insafına işarettir.
19- Rüyada küçük ekmek görmek
Az rızık ile tabir edilir.
20- Bozuk ve küflenmiş ekmek görmek
Ekmeğin bozulmuş ve küflenmişi, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala delâlet eder.
21- Kokmuş ekmek görmek
Ucuzluk ve bolluktur.
23- Rüyada pişmemiş ekmek görmek
Ekmeğin pişmemişi şiddetli hastalığa veya sıtmaya işarettir.
24- Rüyada ekmeğin uçması
Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tabir olunur. Hani derler ya: “Ekmek arsalanın ağzında”. Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu anlatmaktadır.
24- Acı ekmek
Güçlükle geçinmektir.
25 – Darı ve nohut ekmeği
Darlığa ve piyasanın pahalılığına işarettir.
26- Ekmeğin çöplüklerde görülmesi
ucuzluk ve bolluktur. Üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.
27- Sıcak ekmek
Nifak ve şüpheli rızıktır.
28- Rüyada Ekmek Kırıntısı Görmek
Rüyada görülen ekmek kırıntıları bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazanç demektir. Rüya yorumu yapanlara göre ekmek kırıntısı görmek kazancının bereketleneceğine, sıkıntılarının biteceğine, maddi durumun iyi olduğuna, helal para kazanacağına, rütbenin yükseleceğine ve saygın bir kişi olacağına delalettir.
29- Kuru ekmek
Rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.
30- Peksimet
Rüyada peksimet ekmek görmek, yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delidir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler. Peksimet vücut sıhhatidir. Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır.
31- Rüyada ekmek parçaları görmek
Tat ve renkleri muhtelif olan ekmeğin parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca işarettir.
32- Ekmek içi görmek
Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve iste ihlasa (samimiyete) ve gizliliklere işaret eder.
33- Ekmeğin kabuğu
Gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işarettir. Bir ölünün ekmeklerden vermesi , beklemediği yerden rızık ile tabir olunur.
34- Ekmek yemek
Geniş ve bol rızka ve helal kazanca delâlet eder. Çavdar ekmeği yediğini görmek, sıhhat, afiyet ve iyi talih ile tabir olunur. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Rüyada ekmek ve tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye işarettir. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.
Rüyada kişinin ekmekle sirke yediğini görmesi, takva, bereket, uzun ömür ve mala delâlet eder. Ekmeği kötü, fena bir şeyle yemek, mumlu bal yemeye işarettir. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimsenin tamahkâr olmasına işarettir.
35- Ekmek pişirmek
Ekmek yaptırmak, pişirmek, ihtiyaçlarının bitmesine, hastaysa şifa bulmaya ve hayra delâlet eder. Tandırda ekmeği pişirmek, makam ve mevkiinin yüksekliğine yorumlanır. Rüyada Ekmek pişirdiğini görmek, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır. Fırını soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete işarettir. Tandırdan çıkan ekmeklerin miktar eline mal geçer.
Hamurdan ekmek pişirdiğini ve halka dağıttığını görmek, büyük hayır ve sevaba naili yete işarettir. Tandırda ekmek pişirmek, kâr ve menfaate, rızık ve mala yorumlanır. Ayrıca bakınız rüyada ekmek pişirmek…
36- Rüyada ekmek almak
Çocuğa, sevgiye, büyük mala ve genişliğe, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine yorulur. Temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye işaret eder. Acelece ekmekleri alan kişi devlete nail olur. Aldığı ekmekler miktarı eline mal geçer. (Ayrıca bakınız rüyada ekmek almak)
37- Ekmek bulmak
Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir. Ekmek bulan üzüntüsünden kurtulur. Rüyasında aradığı ekmeği bulan kişi, gideceği yolculuktan para kazanır.
38 – Ekmek aramak
Rüyada ekmek aradığını gören kişi yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa yorumlanır. Birkaç ekmek bulmak gam ve kederden kurtulmaya delalettir.