Arkadaş Arama:

E 0

Rüyada Enbiya Suresini Okumak, Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?


İbni Şirin’e göre; Rüyada Enbiya Suresini okumak, okuyan veya okuyanı dinleyen kimse, enbiya hazretlerinin ahlak ve güzellikleri ile bezenmiş olur. Dünyası ve ahireti mamur olur. İlim sahibi olarak halk arasında aranılan ve sevilen bir kişi olur. Rüyada Enbiya Suresi, Nebilerin ahlâkı ile ahlaklanmaya, iç ve dış temizliği anlamına gelir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Enbiya Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işaret ettiği gibi, rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyazla ile rızıklanmasına da işarettir.
İbn-i Şirin hazretleri demiştir ki rüyada Enbiya suresini okumak veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunulduğunu görmek, Nebilerin ahlâkı ile ahlaklanmaya, iç ve dış temizliğine delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) ise şöyle buyururlar: Enbiya Suresini okuyan kişi, ilmiyle amil olur. Darlıktan sonra genişliğe erer, zahmetten rahata kavuşur.

Enbiya suresini rüyada dinlemek veya okunduğunu görmek, Peygamberlerin ilim ve niyazları ile rızıklanmaya işarettir. İlim ve tevazu sahibi olmak ile de tabir edilir. Yine denilmiştir ki Allah Teâlâ o kişiyi emanet ve taate yöneltir ve ona kolaylık sağlar. Rüyada enbiya suresini okuduğunu görmek büyük kısmete, geniş rızka, peygamberlerin ilmiyle amel etmeye ve seciyesi yüksek bir adama işaret eder.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enbiya suresini okumak; ilim ehli biri olacağınıza ve bir süre sıkıntı yaşadıktan sonra genişliğe çıkacağınıza deliltir.
İbn-i Sîrîn: Allah’ın size ilim ve ahlak ihsan edeceğine alamettir.
Kirmanî: Dünya ve ahiret saadeti elde edeceğinize işarettir.

Cafer-i Sâdık (r. a) ise şöyle buyururlar: -Bu mübarek (Enbiya) sureyi okuyan kişi, ilmiyle amil olur. İlim ve tevazu sahibi olmak ile de tabir edilir. Yine denilmiştir ki: Allah Teâlâ o kişiyi emanet ve taate yöneltir ve ona kolaylık sağlar.