Arkadaş Arama:

E 0

Rüyada Enfal Suresini Okumak, Dinlemek Neye Yorumlanır Ne Demek?


İbn-i Abbas’ın (RA) söylediğine göre: Rüyada Enfal suresini okumak veya bu sureden bir kaç ayeti rüyasında okuyan veya okunduğunu görüp işiten kimse, her işinde başarılı olur. îbn-i Sirin’e göre Enfal Suresini okuyan kişi düşmanına üstün gelir ve muzaffer olur. Mal, nimet ve ganimete sahip olur. Enfal Suresi rüyasını gören bir devletin başkanı ise, düşmanlarına galip gelir, âlim ise dünyaca tanınır ve meşhur olur. Halktan biri ise ahirette ve dünyada hayır görür. Abdülgani Nablusi; Enfal Suresini rüyada okuyan kıyamet gününde şefaate nail olur, buyuruyor. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Enfal süresini veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek yahut dinlemek zafere ermeye, izzet ve yüceliğe işarettir.
İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enfal suresini okumak; istikbalinizin iyi olacağına delildir. İbn-i Sîrîn: Düşmanlara karşı zafer kazanacağınıza ve bol miktarda mal ve ganimet elde edeceğiniz anlamındadır. Kirmanî: Makamınızın artacağına ve işlerinizin düzene gireceğine işarettir. Cafer-i Sâdık hazretleri de şöyle tabir buyurmuşlardır “O kimsenin dini salim olur, saadet güneşi ona gülümser.”

Rüyada Enfal suresini dinlemek, kuvvete, ilme ve takvaya işarettir. Güzide Sahibelerden İbn-i Abbas (r.a) demiştir ki “-Bir kimsenin rüyada Enfal Suresi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmesi, zafere ermeye, izzet ve yücelik tacını giymeye delâlet eder.” Yine denilmiştir ki Kim Rüyada Enfal Suresi’ni okuduğunu görürse, kıyamet günü Resul-i Ekrem (s.a.s)’in şefaatine nail olur.