Arkadaş Arama:

E 0

Rüyada Eşek Görmek


Rüyada eşek görmek, bahtın açıklığına, karlı işe, mertebeye ve şerefli bir makama yorulur. Eşek berekete, bolluğa, zenginliğe, ikbale, izzet ve kadına yorumlanır. Eşeğin iyi veya kötü oluşu, rüya gören kişiye yorulur. Eşek rüyası mutluluğun, malın, nimetin, helal yolun, bolluk ve bereketin işaretçisidir. Mal varlığınızı sayamayacak kadar zengin olacağınızı ifade eder. Geçiminizin kolay sağlanacağına ve rahatlayacağınız anlamındadır.
Rüyada Eşek Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada eşek görmek şehvete düşkünlüğe, yolculuk yahut ilme işarettir. Rüyada anıran bir eşek, değersiz biri tarafından azarlanacağınız anlamındadır.

Rüyada eşek, amelsiz âlime, yatak, kilim gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile niyetlenmeye işarettir. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir.
Eşeğin sesi, şer ve şiddetlere ve bir arızanın meydana gelmesine işarettir. Rüyada görülen eşek, gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir.
Rüyada Büyük Eşek Görmek
Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için ziynettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinçtir. Yeşil olursa, din ve takvadır. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur.
Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır. Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazı tabirciler de. Eşeği telef olan kimsenin mali zayi olur yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkânı yıkılır, dükkânından çıkılır, demişlerdir. Bilinmeyen eşek, cahil, çok inat veya inançsız bir kimsedir.

Rüyada eşek görmek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün asli ve kıymeti nispetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe işarettir.
Eşeğinin katıra döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine işarettir. Eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur. Eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin malı fazlalaşır. Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’ü Teâlâ hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır.
Rüyada eşekten düştüğünü görmek, rüyayı gören fakir olur. Binmiş olduğu başka birisinin eşeğinden düştüğünü gören kimse ile arkadaşı arasında kopukluk meydana gelir.
Rüyada iki gözü kör olmuş eşek görmek veya bir eşek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmediği bir malinin olmasına işarettir. Tabirde eşeğin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur. Haddizatında eşek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir.

Rüyada Dişi Eşek Görmek
Dişi eşek kişinin hizmetçisi yahut ticaretidir. Eşek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur. Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Eşek dişi yavru doğursa kötü isimle yâd edilip, gözden düşmesine işarettir.
Eşeğin telef olması yahut zarifliği sahibinin fakirliğine işarettir. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir. Eşeği yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına işarettir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.
Rüyada eşek kuyruğu görmek rızkının genişliğine işarettir. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur. Vahşi eşek günaha işarettir. Vahşi eşeğe binip arkasından ötüştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah islemesine işarettir.

Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara işarettir. Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir. Eşek, itaat etmeyip kendisini düşürse yahut bas veya ayağı ile tepelediğini görse kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir şiddet isabet eder.
Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.