Arkadaş Arama:

F 0

Rüyada Fatiha Okumak, Fatiha Suresini Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?


Rüyada Fatiha suresini okumak, okuduğunu veya okunulduğunu görmek, güç işlerin kolaylaşmasına, maişetin bolluğuna, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada Fatiha okumanın anlamı hayır ve berekete, bol rızka, duanın kabulüdür. Rüyada Fatiha’yı okuduğunu gören kişiye Yüce Allah hayırlı sebepler ve kapılar açar.
Yine rüyada korkup Fatiha suresi okumak, hac ile de tabir olunur ve o kimse Hacca gider. Rızkında genişlik, bolluk ve bereket olur. Rüyada Fatiha-i Şerife’yi okuduğunu veya biri tarafından okunduğunu görenin isleri güç ise kolaylaşır.

Rüyada Fatiha suresi okumak hacca gitmeye, hayır ve hasenat işlemeye, duaların kabul olacağına işaret eder. Rüyada Fatiha suresini dinlemek, rüya sahibine bütün şer kapılarının kapanmasına, hayır ve iyilik kapılarının da açılmasına delâlet eder. Mezarlıkta Fatiha okumak, güç işlerin kolay olması, ferah ve sürura delâlet eder. Rüyasında mezar başında Fatiha’yı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, kazancı artar, bütün kötülük kapıları kapanır.
Rüyada Fatiha Suresini okumak, hayırlı İşlere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de haccetmeye işarettir. Rüyasında Fatiha suresini okuyan rüya sahibi erkekse evlenir, kadınsa çocuğu olur, hasta ise hastalıklardan kurtulur, yaptığı dualar kabul olur, uzun ömürlü olur, dünya ve ahreti mutlu olur. Rüyada Fatiha’yı veya ondan bir ayet okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allah-u Teâlâ’nın ser kapılarını kapayıp, hayır kapılarını açacağına işarettir.
Fatiha okumak, aşağıda isimleri zikredilen mübarek zatlara göre şu şekilde açıklanmıştır:
İbn-i Sîrîn: Rüyada Fatiha suresini okumak; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin iman üzere olacağına işarettir. Hazret-i Ebu Bekir’e (RA) göre: Dini, Cenabı Hak tarafından muhafaza olunur. Hazret-i Ömer’e (RA) göre; Allah Teâla hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarından emin olur. Kirmanî’ye göre; Allah (C. C) Hazretleri tarafından ibadete muvaffak olur. Cafer-i Sâdık, İbn-i Kesir ve daha niceleri demişlerdir ki: -Bir kimse rüyada Fatiha’yı veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut okunduğunu ve dinlediğini görse, bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur.

Etiketler: Kuran Sureleri