Arkadaş Arama:

İ 0

Rüyada ibadet etmek, ibadet yapmak nedir?


Rüyada, şartlarına uygun olarak dini vecibelerinden birini yahut birkaçını yaptığını görmek dünya ve ahiret hayırlarının meydana gelmesine, istikamet doğruluğuna ve iç huzuruna, Uygunsuz ortamda yahut noksan bir şekilde ibadet etiğini görmek noksanlığa ve kusurllu durumlara, dinen caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek sapıklık ve hüsrana, İslamın emrettiği ve hoş gördüğü her çeşit farz, vacip ve nafile ibadetler müjdeye, kurtuluşa, Allah Teala dan gelecek yardım ve ihsana delalet eder.
İbadet rüyaları daima çok iyiye yorulur. Kişi dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur. Bu rüyalar daima iyiye yorulur. İbadet ettiğini gören kimse dertlerinden, sıkıntılarından sıyrılır. Eskisinden çok daha iyi konuma gelirler.

Rüyada Cenâb-ı Hakka ibadet ettiğini görmek, dünya ve âhiret hayırlarının husulüne delâlet eder. Rüyada Allahü Teâlâ’yı tesbih ettiğini ve onun mübarek ismini andığını görmek, hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve günahlardan arınmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: İbadet rüyası beş şekilde yorumlanır.

Allahü Teâlâ’ya yakınlık,
Yolun en güzeline giriş,
Müjde,
Düşmana karşı zafer,
Kurtuluş ve selâmet.

Bir kimsenin rüyada namazı bitirip Allahü Teâlâ hazretlerine istiğfar ederek yüzünü kıbleye döndüğünü görmesi, dualarının kabul edileceğine ve mânavî makamının yüksekliğine delâlet eder.
Rüyada “Sübhanallah, sübhanallah” diyerek Rabbini zikrettiğini görmek, hiç ümit etmediği cihetten hüznün ve kederin gitmesine işarettir.

Rüyada Allah azze ve celle hazretlerine hamd ettiğini görmek, dinde hidayet ve nura nailiyete alâmettir. Yine Yüce Allah’a şükür ettiğini müşahede etmek, kuvvete, çok nimete ve ehilse bir şehre vali olmaya işaret eder.