Arkadaş Arama:

İ 0

Rüyada İnci Görmek Ne Anlama Gelir?


Rüyada inci görmek, sadık dostlara yorumlanır. İnci yeni mal, mülk ve dünyalık elde etmeye ya da evliliğe işarettir. Rüyasında inci gören kimse bekâr ise evlenecek, evli ise yeni bir ev veya arsa alacak ya da yeni bir araba alacak anlamına gelir. Rüyada inci aynı zamanda mal ve dünyalık demektir.
Görülen inci hakkında bazı yorumcular yeni bir işe girileceği yorumunu yapmıştır. Tüccar kimseler için işlerde gelişme ve kazançta artış olacağı da rivayet edilmektedir. Çok inci, mal ve dünyalığa işarettir.

Rüyada inci görmek, Kur’an okumaya ve onda bulunan hikmet ve bilgileri özümsemeye işarettir. Bazen inci görmek, çocuk ve hizmetçiye, din ve dünya ile ilgili her türlü olgunluk ve güzelliğe, sadık dosta ve yararlı ilme işaret eder.
Kadının inci görmesi, genç kız veya dul bayan için evlenmeye, çocuksuz kadınlar için çocuğa, eş ve çocuğu olanlar için zenginliğe işaret eder.

1- İnci Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada görülen inci, bazı rüyalarda görüldüğü gibi iriliğine, rengine ve durumuna göre çeşitli manalara gelmektedir. Bazen erkek veya kız evladını işaret ederken bazen de güzel bir kadını ifade eder. İnci rüyası kimi zaman ise tatlı söz olarak yorumlanır.
Rüyada inci aynı zamanda ilime veya çok mala işaret sayılır. Ayrıca, hüzünlenmeyi ve kederi de gösterir. Hamile bir kadının rüyada büyük inci görmesi, rüya sahibinin erkek çocuğu doğuracağına işaret eder.

2- Rüyada İnci Küpe Görmek
Rüyada İncili küpeye sahip olduğunu görmek, sağlık ve afiyete, sevgide ziyadeliğe, içten kulluk yapmakta sebat göstermeye işaret eder.

3- Rüyada İnci Bulmak
Rüyada inci herhangi bir şey bulmak, müjdeli bir haber almaya, özel hayatında ani ve güzel bir gelişme yaşamaya, mutluluktan havalara uçmaya delalet eder. Rüyada inci bulduğunu görmek, rüya sahibine karşı yoğun duyguları olan bir kişinin kendisine ilanı aşk edeceği ile yorumlanır.
Evli Bir kimse rüyada Bir inci bulduğunu görse, rüya sahibinin inci gibi güzel bir çocuğu olacağına işaret eder. Şayet bulduğu inci çok iri ise, rüyayı görenin çok mal kazanacağına hükmedilir. Bir inci bulduğunu görenin güzel bir çocuğu olur.
Bir kimse rüyada inci bulduğunu ve bulduğu inciyi ateşe attığını görse, rüya sahibinin layık olmayan Birine yardım edeceğine işaret sayılır. Şayet bulduğu inciyi ayağıyla ezdiğini görse, rüya sahibinin şayet evlenecek çağda kızı varsa, kızını lâyık olmayan birine vereceğine yorumlanır.

Rüyada inci bulmak rüya sahibinin çok sevineceği bir haber almasına işaret eder. Aynı zamanda rüya sahinin çevresine hayırlı işler yapacağına hükmedilir.
Bekâr Bir kimse rüyada iri taneli parlak inciler bulduğunu, bunlardan sadece bir tanesini aldığını görse, rüya sahibinin aldığı inci değerinde biriyle evleneceğine işaret sayılır.

4- Rüyada İnci Kolye Görmek
Rüyada boynuna inci kolye takmak rüya sahibinin şifaya, mutluluğa ve kurtuluşa kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada inci kolya görmek, kadınlar için süs ve güzelliğe, erkekler için halis niyetle yapılan amellere işaret eder.

Boynunda inci kolya görmek, Kur’an öğrenmeye, ilim sahibi kadına veya ilim ehli olacak bir çocuğa işarettir. Rüyada görülen inci dizileri, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünnetine, yaptığı güzel iş ve uygulamalara işaret eder.
Kişinin rüyasında inci kolye germesi, o kişinin güzel güzel söz söylediğine yorumlanır.
Rüyada dizi halinde olmayan kolye inci görmek, Kurana işaret sayılır. Dizi halinde inci kolye görmek ise ilim ve hikmet olarak yorumlanır.

5- Rüyada İnci Toplamak
Bir kimse rüyada incilerin çöplüğe dökülmüş olduklarını ve kendinin de bunları topladığını görse, rüya sahibinin cahil kalacağına işaret sayılır. Veya o kişinin ilimle alay edeceğine yorumlanır. Kendisinin birçok incisi olduğunu gören, çok mala ve nimete sahip olur.

Başka bir yoruma göre, rüyada inci toplanması rüyayı görenin karlı bir iş yapacağı anlamına gelir. Rüyada inci toplamak, rüya sözlüğü yorumcularına göre hayırlı bir rüyadır. Güzel bir döneme girileceğine ve kısmete yorulur. Rüya inci bir şey toplanması, kişinin sıkıntıdan kurtulacağı, huzurlu ve mutlu olacağı, karamsar zamanların biteceği demektir.

6- Rüyada Beyaz İnci Görmek
Rüyada beyaz inci her şeyin kemali ve güzelliğidir. Bekâr bir kadının beyaz inci görmesi ise, evlenmesine yorumlanır.

6- Rüyada İnci Vermek
Bir kimse rüyada kendisine inci verildiğini görse, rüyayı görenin kendi akrabalarından zengin Biriyle evleneceğine ve bu evlilikten her iki tarafında mutlu olacaklarına hükmedilir.

8- Rüyada İnci Takmak
Rüyasında boynuna inci takan kız evlenir. Birden fazla inci taktığını gören kızı birkaç kişi birden isteyebilir. İncileri tek tek ipe dizen kişi sevinç gözyaşı dökebilir.
Rüya sahibi için güzellik ve mutluluk anlamına gelir. Kişinin içine düşeceği mutluluk olarak tabir edilir. Kadının, rüyada boynuna bir inci kolye taktığını görmesi, kişinin mutluluğuna işaret eder. Rüyada inci kolye takmak evli ya da bekar fark etmeksizin hayırlı olan şeylere delalet eder.

9- Rüyada İnci Bilezik Görmek
İnciden yapılmış bilezik, nikâha veya maldan bir parçaya ya da Kur’an’dan bir hatim indirmeye işaret eder.

10- Rüyada İnci Almak
Rüyada inci aldığını gören kimse, çok ilim öğrenir ve halk içinde değeri artar. Bir kimse rüyada inci görmesi fazlaca sevineceğine işarettir. Kendisine inci verilen kimse ululuğa erişir.

11- Rüyada İpe Dizilmiş İnci Görmek
İnci, mal, hizmetçi ve güzel söze işaret eder. Rüyada dizilmiş inci görmek, Kur’an’a, ilme veya çocuğa işaret eder.

12- Rüyada İnci Çıkarmak
Rüyada denizden veya nehirden, birçok inci çıkardığını gören kimse, devletin hazinelerinden veya o nehir mensup kimselerin malından helal mala erişir.

13- Rüyada Çok İnci Görmek
Çok inci hizmetçilere ve miras gözleyen kimsenin kendisine ait olacak birçok mala işaret eder. Çok inci, âlim için ilme, vali için valiliğinin devamına tüccar için ticarete, esnaf ve zanaatkâr için onların mesleklerine işaret eder.

14- Rüyada Büyük İnci Görmek
Tabirce incinin büyüğü küçüğünden daha faziletlidir. Bazen de incinin büyüğü kur ‘andan uzun surelere işaret eder. Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur.
Bundan dolayı bir kimse, hanımının kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanımından güzel bir erkek çocuğa işarettir. Verilen incinin parlaklığı yoksa çocuk kız olur. Eğer hanımından bir inci alsa ve o inciyi bir sandık içinde gizlese veya üzerine bir bez örtse yine doğacak çocuk kızdır.
İnci, kadın için hayırdır. Rüyayı gören kadın nikâhlı değilse, inci, evlenmesine, kadının çocuğu yoksa inci, çocuğunun olmasına, kocası ve çocuğu varsa, o kadının zengin olmasına işaret eder.
İri bir incisi olduğunu görmek, çok mala, onu satmak, ilim sahibi olmaya delalet eder. İnciler iri taneli, rengi berrak, yuvarlak olurlarsa, güzel eş ile tabir olunur.
Henüz delinmemiş inci, bekar kimseye işaret eder. İncinin delinmişi kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rızka işaret eder. Bazen de inci, akan göz yaşına işaret eder.
Bazı yorumculara göre, iri taneli inci görmek rızk bolluğuna ve berekete delalet eder.

15- İslami Rüya Tabirlerinde Rüyada İnci Görmek
Danyal Aleyhisselama göre: rüyada inci görmek erkek ve kız evlada delalet eder. ibn-i Şirin e (RA) göre: rüyada inci güzel bir kadına veya hizmetçiye işarettir.
Abdülgani Nablusi ye göre; dizili olarak inci bulduğunu gören, Kuran okur veya onu bir başkasına öğretir.
İnci, kadın için hayırdır. Rüyayı gören kadın nikâhlı değilse, inci, evlenmesine; kadının çocuğu yoksa, inci, çocuğunun olmasına; kocası ve çocuğu varsa, o kadının zengin olmasına delâlet eder.
Bir kimse, mücevheratı cam yerine, inciyi sedef yerine satın alsa, o kimsenin dünyayı ahirete ve günahı taata tercih etmesine delâlet eder. Bu rüyayı ahirete ve günahı tâata tercih etmesine delâlet eder. Bu rüyanın aksi, tâbirin aksinedir.
Ancak, inci çok zaman Kur’ân’a, ilme, güzel söze, köle ve cariyeye, evlâd ve mala delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse bir inci deldiğini görse, Kur’ân’ı hak ve doğru olarak tefsir eder.