Arkadaş Arama:

K 0

Rüyada Kabak Yemek

Rüyada Kabak Yemenin ve Pişirmenin Anlamı, Yorumu
Genel olarak rüyada kabak yemek muhterem, saygıdeğer insana, insanlara iyi davranan yönetici, bilgin yahut doktora, Kabak hasta için şifa bulmaya, bir iyiliği başa kakmaya, birini azarlamaya işarettir. Sonuç olarak Rüyada kabak pişirmek ve yemek berrak zihne, pırıltılı zekâya, pişmiş kabak yemek, insanın yitirdiği mutluluğunun, itibarının, dini ve maddi dirliğinin geri gelmesine işarettir. Rüyada tarladan kabak toplayıp yediğini görmek ise sıhhat ve iyi geçime delalettir. Kabak bazen kedere, sıkıntılı hayata de işarettir. Rüyada çiğ kabak yemek tartışmaya, tatsız bir duruma, Sukabağını yemek ise faydalı bir adama, güzel ve asil yaratılışla kadına delalet eder. Rüyada kabak pişirmek; Bu rüyayı gören kimse, kadri şanı yüksek ve halka hizmet eden ve bilgin bir kişiye işarettir. Rüyada yeşil kabak pişirip yemeniz mal, mülk ve para olarak yorumlanır. Rüyada kabak görmek ve pişirmek genellikle seyahat ile de yorumlanır.
Sakız kabağı kara yolu ile bal kabağı deniz yolu ile yolculuk edeceksiniz demektir. Bazen de rüyada kabak yemek, zihin ve zekinin iyiliğine işarettir. Kabak yediğinizi görmek bu yılınızın çok renkli ve faydalı geçeceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kabak yediğini görmek, itibarlı, şanlı, insanlara yakın, iyi idareci, âlim veya doktor olan bir kimseye işarettir. Ayrıca rüyada kabak yediğini görmek, hasta için şifadır. Bunun için kabak, rüyada görülen pişmiş şeylerin en iyisidir.

Rüyada tadı kötü kabak yemek, başa kakmağa ve azarlamağa işarettir. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse; yediği miktarca bir ilmi öğrenir veya dağınık olan şeyleri bir araya getirir. Kabaktan yapılan yemek ve kaplar hafif ruhlu, faydalı, güzel ve yüce kadınlara işarettir. Bir kimse rüyada çiğ kabak yediğini görse, çekişmeğe ve şerre işarettir. Kap içerisinde olan pişmiş kabağı yese, üzüntü ve kedere işarettir. Eğer yediği pişmiş kabak, kap içerisinde değilse, rızka, bazen de kaybettiği şeyi bulmağa işarettir. Rüyada kabak görmek; hasta ise sağlığına kavuşmaya, fazla mala, murada ermeye işarettir.
Rüyada pişmiş kabak yemek yani yediğini gören kimse; dininden, nefsinden sevgilisinden veya çocuğundan kaybettiği şey kendisine döner. Ancak rüyada kabağı pişmeden yediğini gören kimseye bir insanla münakaşa eder. Rüyada kabak ağacının gölgesinde oturduğunu gören kimse, halk ile iyi geçinir. Bazı tabirciler, kabak ağacı, malı olmayan bir fakirdir, dediler. Rüyada kabak tarlasından kabak topladığını gören kimse, Yunus (A.S.) in kıssasına binaen hastalığından kurtulur.