Arkadaş Arama:

K 0

Rüyada Kalabalık Görmek


Rüyada kalabalık görmek, dünya işlerine, rızk kaynaklarına, bulunduğu işte ilerlemeye işarettir. Kişinin rüyasında kalabalık görmesi, güzel haberler ve hayırlı rızk demektir. Geniş kalabalık görmek, geniş rızka ve bolluğa delildir. Kalabalık rüyası güzel ve yararlı işler için bir araya gelmek anlamına gelir.
Rüyada bir meydanı kılık kıyafeti eski, yüzleri asık kalabalıkların doldurduğunu görmek, toplumun durumunun bozulmasına, kötülüklerin artmasına işaret eder.

Kalabalığın taşkınlık içinde gülüp eğlenmeleri, herkesin üzüleceği haber ve gelişmelere işarettir. Bazı kere de kalabalık, sebep olunan bir zararı ödemeye, borcu eda etmeye işarettir. (Tamamlayıcı başlık için kalabalık insanlar tabirini de bakınız)

Rüyada Kalabalık Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada kendini kalabalık içinde görmek bir lider, kişinin toplumda yaptıkları ve konuştukları sayesinde beğeni toplayarak, çok sayılan ve sevilen biri olacağına işaret eder.
Rüyasında kendisini kalabalık içinde iyi bir konumda görülmesi, rütbeye, hükmetme yetkisine ve isim yapmaya yorumlanmaktadır. Meydanları ve stadyumları dolduran kalabalıklar döküntü insanlara, amaçsız ve şuursuz kitlelere işarettir.
Rüyada kalabalığın bir yeri ziyaret etmesi, sevinç ve mutluluğa, hane halkı için olumlu ve sevinçli bir gelişmenin meydana gelmesine işarettir.

İlim sahibi bir kimse, kendini kalabalık içinde kaybolmuş görse, bilgi ve birikimini halkın hizmetine vererek, onların arasında saygın bir yer edinmesine işarettir.

Rüyada kalabalık ortamda bulunmak
Rüyada kalabalık insanlar arasında olduğunu ve aralarından çıkamadığını görmek, büyük bir devlete ereceğine delildir.
Bir yerde amaçsız olarak bir şey yapmadan toplanmış kalabalık görülmesi, basit çıkarları olan, hesapsız hareket eden insanlara işarettir.
Rüyada kalabalık gören kimsenin işlerinde bütün engelleri aşarak, güzel bir yaşam süreceğine yorumlanır.

Kamu menfaatine yahut hayırlı bir maksatla bir araya toplanan insanların meydana getirdiği kalabalık rahmet ve nusrete, hayır ve berekete delalet eder.
Rüyada kalabalığın içinde el üstünde olmak, gerçek hayatta saygınlık görmeye işaretle delalet etmektedir.

Rüyada kalabalık Kadınlar görmek
Rüyasında kalabalık kadınlar arasında yol bulup bir kenara çıkabildiğini görmek, tüccarsa kazancının artacağına, memursa terfi edeceğine, öğrenci ise sınıfı geçeceğine, ev kadını ise kocası ile ara sinin çok iyileşeceğine işarettir.

Kalabalık kadınlar aynı zamanda, karşılaşılacak zorluklarda yardım ve merhamete bazen de korunup gözetilmeye işarettir.
Rüyasında kalabalık kadınlar gören kişi çok azimli sebatkar ve çalışkan kişidir. Rüyada açık ya da kapalı mekânlarda kadınlardan oluşan kalabalıklar kişinin esenlik, mutluluk ve refah içinde yaşayacağı bir haberi ifade etmektedir.

Rüyada kalabalık ortam görmek
Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görse, rütbe ve saltanatı büyük olur ve isim yapar. Eğer o kimse tüccar ise, müşterisi çok olur, duası makbul kimselerden ise dua isteyenleri çok olur.
Rüyada sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olacağına işaret eder.

Rüyada bir tüccarın, kalabalık ve izdiham olduğunu görmesi müşterinin çok olacağına, duanın mağlubiyetine ve dua isteyenlere delâlet eder.

Rüyada Evin önünde kalabalık görmek
Yine rüyada evin önünde kalabalık toplanması ve izdiham olması, asker ve saltanata işarettir. Evde resmi giyimli kalabalık görmek rütbeye hükmetme yetkisine yorulur. Yorumcular genel anlamda kalabalık rüya tabirlerini hayırlara yormuştur.
Rüyada evin önünde hayırlı bir iş için toplanan kalabalıkları görmek, din ile devlet işlerinde kolaylığa ve rüyayı görenin güzel amel sahibi olacağına delalettir. Rüyada neşeli ve eğlenen kalabalığın arasından yol bulup gitmek mutluluktur.

Rüyada kalabalığın içinde kalmak kişini başarısına ve zaferine işarettir. Rüyada kalabalığın ortasında kalmak ve bir türlü kalabalıktan çıkamamak sevinçli durumlara işaret eder.
Rüyada kalabalık görmek tüccar için bol müşteriye, ağzı dualı kimse için ondan dua isteyenin çok olmasına işaret sayılır. Kalabalığın ağlaması, insanların topluca tövbe ederek, İlâhi rahmet ve yardıma nail olup sevinmelerine işarettir.