Arkadaş Arama:

K 0

Rüyada Kalem Görmek


Rüyada kalem görmek birine kefil olmaya, ilme, yazma yeteneği olan çocuğa, bir şehre yahut ülkeye; bekâr evlenmeye, Elinde bir kalem olduğunu görmek yemin etmeye, kardeşiyle buluşmaya, Kalemi mürekkeple görmek evli erkek için eşinin oğlan çocuğu dünyaya getirmesine, Kalem başarıya, düşmana galip gelmeye, sır saklamaya, cömertlik ve iyiliğe delalet eder.
Rüyada kalem görmek yetenekli bir kişi olduğunuzu ve istikbalinizin parlak olduğunu belirtir. Kalemle yazı yazmak istediğiniz şeylerin gerçekleşeceğine yorulur. Hediye kalem alan birisi iyi bir işe girecek demektir. Rüyada kalemin kırıldığını görmek de kalkışacağınız bir işten zarar edeceğinizin haberidir.

Maceraya olan düşkünlüğünüz, başınıza dert açabilir. Bu rüya, yakında büyük başarılara imza atacağınız anlamına da gelir. Elinde kalem gören kimse, işe yarayacak bir şey öğrenir. Kalemle yazı yazan, sevinç verici haber alır.
Kudret kaleminin Levhi Mahfuz üzerine yazdığını görmek, yazılan şey okunursa, hayırdır. Kudret kalemini tam ve sağlam olarak görmek, kurtuluşa, aydınlığa çıkmaya; kalemi kirik veya çatlak görmek de ümit edilen veya beklenilen şeyin olmayacağına delalet eder. Rüyada elinde kalem bulunduğunu görmek, bir çocuğu doğacağına, bir vazife veya memuriyet alarak sevineceğine delalet eder.
Rüyada kalemle yazı yazmak, bir dileğinin yerine geleceğine geçiminin ve halinin iyi bir şekilde süreceğine delildir. Kalem ile yazı yazdığını ve yazdığı yazıların görünmediğini görmek, eğer memur ise o işleten atılacağına, tüccar ise zarar edeceğine, mülk sahibi ise mülkünün elinden çıkacağına işarettir. Kalemini açmakta zahmet çektiğini gören kimse, islerinde güçlüğe uğrar. Kaleminin kaybolduğunu veya çalındığını veya kırıldığını gören, zarara uğrar.
Rüyada okuma ve yazması olmayan bir insanın kalemle yazı yazması da hayra yorumlanmaz. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kalem görmek, ilim, iyilikle emir, kötülükten kurtulmaya ve çocuğa işarettir. . Kalem her şeyin değeridir. Kalem gören kimse, güzel. Dindar, iyi ve hür bir kadınla evlenir. Bazı tabirciler, kalem, yazı yazan bir çocuktur, dediler. Bir kaleme malik olduğunu gören kimse, bir ilme erişir. Eğer o kalemle yazarsa, o kimsenin ilim ve bilgilerden yazacağı şeylere işarettir. Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına işarettir.

Mürekkeple beraber görülen kalem hanimi hamile bulunan kimse için erkek bir çocuğa işarettir. Memur olan bir kimsenin kendi kaleminde bir şeyin meydana geldiğini görse, bu rüyanın tabiri o kimsenin geçimi ve mesleği hakkında meydana çıkar. Kalemini mürekkep içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir is isler. Rüyada kalem görmek, ilim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve san kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere işarettir. Kalem cömertlik ve iyiliktir. Bazen kalem, insan ve insanın sır sahibine işarettir. Bazen de kalem, düşmana zafer bulmaya işarettir.
Rüyasında elinde kalem tuttuğunu gören kimse çok işe yarayacak bir şey öğrenir. Kalemle yazı yazan sevinç verici bir haber alır. Kendisine bir kalem hediye edildiğini gören bir insan yeni ve geleceği parlak bir işe girer.
Rüyada kalem görmek; yükseleceğinize, kalemi açmakta zorlandığınızı görmek; teşebbüs ettiğiniz bir işte başarısızlığa uğrayacağınıza, kalemin kırıldığını görmek; başarısızlığa ve bazı yorumculara göre ölüme işarettir.