Arkadaş Arama:

K 0

Rüyada kaybolmak ne anlama gelir?

Rüyada kaybolmak; nasibin noksanlığına ve azalmasına yorumlanır. Rüyada kendi evinin kaybolduğunu görmek, malik olduğu şeylerin elden gitmesine delâlet eder.
Kendini kaybolmuş gören kişi, kendisini olayların akışına kaptırmış demektir. Bu bıkkınlıktan kurtulması gerektiğini bildirir. Kişinin hayatının değişeceğine işaret eder. Rüyasında bir şeyinin kaybolduğunu görmek, o yerde adının unutulacağına yorumlanır.

Rüyada aile halkından anne, baba, eş, çocuk gibi birisinin kaybolduğunu görmek, keder ve sıkıntıya işarettir. Kendisinin kıymetli bir sevinin kaybolduğunu görmek, zarar göreceğine ve bir rivayete göre de sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Âlim bir kimse rüyada halk arasında kaybolduğunu görse, o âlimin ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin yayılmasına işarettir.
Rüyada büyük bir kalabalık arasında kaybolmak, yaptığı bir iste başarıya ulaşamadığına başka birisinin kalabalıkta kaybolduğunu ve arkadaşları tarafından arandığını görmek, bu kişinin şanslı olduğuna ve bulunduğu zaman da şansının açılacağına delildir.
Rüyasında kıymetli bir eşyasının kaybolduğunu görmek gelecek bir şerrin uzaklaştığına ve selamete eriştiğine işarettir.
Rüyada bazı elbiseleri veya evi kaybolduğunu gören kimsenin malik olduğu şeylerin ondan gitmemesine işarettir. Bir kimse rüyada bütün elbiselerinin kaybolduğunu görse ona gelecek şerrin gitmesine işarettir.

Rüyada kalabalık içinde kaybolmak ilim ve dünyalığı ile insanlara yararlı olup, onlar nezdinde şöhret bulmaya yorumlanır. Kaybolmak, bazen de nasibin noksanlığına işarettir.
Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bilinmeyen, kaybolan bir adamın geldiğini görmek, ondan sevinçli bir haber almaya delâlet eder. Yine nerede olduğu bilinmeyen kimsenin selâmetle döndüğünü görmek, işlerin düzgün ve yolunda gideceğine işarettir.
Kaybolmuş kimse görmek garip birine yahut kişinin kendini dünyaya vererek erdemlerini yitirmesine, kişinin eşya yahut elbiselerin kaybolması bunları yitirmesine delalet eder.
Rüyada mahvolmuş, kaybolmuş, yıkılmış duvarı görmek, arkadaşlara, dağılmış bir insana veya büyük bir âlime delâlet eder. Rüyada para cüzdanının kaybolduğunu görmek, eldeki malın zayi olacağına veya devlet adamlarının eline geçeceğine delâlet eder. Rüyada şafağın kaybolduğunu görmek, matlup işin nihayet bulmasına delâlet eder.

Alim bir kimse rüyada halk arasında kayboldugunu görse, o alimin ilminden halkin faydalanmasina ve söhretinin yayilmasina isarettir. Kaybolmak, bazen de nasibin noksanligina isarettir. Rüyada bazi elbiseleri veya evi kayboldugunu gören kimsenin malik oldugu seylerin ondan gitmemesine isarettir. Bir kimse rüyada bütün elbiselerinin kayboldugunu görse, ona gelecek serrin gitmesine isarettir.