Arkadaş Arama:

F 0

Rüyada kendisini fakir; fakirleşmiş görmek ne anlama gelir?


Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir olduğunu görse: “- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Denilmiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.
Rüyada kendini fakirleşmiş görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, çok yemeğe ve berektli rızka delâlet eder.

Tüccar yada zengin kişinin fakir olduğunu görmesi
Bir zenginin rüyada fakirliğe duçar olduğunu görmesi, malının ve zenginliğinin artacağına delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum yine de öyledir.
Rüyada fakir birinin dilenmesi
Bir kimsenin rüyada fakir olduğunu ve insanlardan dilendiğini görmesi, çok çok duâ etmeye işarettir. Çünkü dilenenler çok duâ ederler. Rüyada bir yerde dilencinin görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.

Rüyada dilenen bir fakir görmek, asil davranışlarınızla herkesin gönlünü kazanacağınıza işaret eder.
Rüyada bir fakir görmek, davranışlarınızla herkesin beğenisini kazanacağınızı anlatır.
Rüyada fakir görmek, iztirap veren fakirlige ve küfre isaret eder.