Arkadaş Arama:

M 0

Rüyada Manda Görmek

Rüyada manda görmek; iyi haberler alacağınıza, mandanın size doğru geldiğini görmek; uzaktan bir yakınınızın geleceğine ve güçlü bir insandan yardım göreceğinize, mandanın boynuzları ile size vurduğunu görmek; ölüm tehlikesine, manda eti yemek; kazanca işarettir. Rüyada siyah ve boynuzlu sığır cinsinden bir manda görmek gözü pek, heybetli ve tahammüllü aile reisine yorumlanır. Manda görmek, paranızın ve malınızın artacağına, rahata ereceğinize yorumlanır. Rüyada manda görmenin anlamı bulunduğunuz ortamda lider olacaksınız demektir. Rüyada bir manda görmek, bekarlar için yakında evleneceğiniz anlamına da gelir. Tek manda, yönetici için iyi bir yönetime, tüccar ve sanatkâr için bereketli kazanca, ticarete işarettir.
Kişinin rüyasında boynuzlu bir manda görmesi aynı zamanda hırslı ve saldırgan kimseye işaret etmektedir. Rüyasında kendi mandasını otlatan, besili ve iri yarı olarak gören kimse, sene içinde bolluk ve berekete kavuşur şeklinde tabir olunur. Kadının manda boynuzu gibi boynuzları olduğunu görmesi, eğer ehil ise velayete yahut melik ve yönetici yakınları ile evlenmesine; ehil değilse, velisinin yönetici olmasına alamettir. Çiftçinin ziraatta kullandığı manda ihtiyaç ve yoksulluğa delalet eder.

Bazı rüya tabircilerine göre manda rüyasının görülmesi başınız her sıkıştığında yardım isteyebileceğiniz güçlü ve cesur dostlara sahip olacağınız manasındadır. Rüyada manda görmek, takatinin fevkinde halkın eziyetine tahammül eden ve hiç bir kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatle bir kimse ile tabir edilir. Bir kadın rüyasında manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görse, amir olur. Manda, heybetli, hileli söz söyleyen, kara ve denizde çok yolculuk yapan, haris ve düşmana saldıran bir kimsedir. Bazen de manda, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Görülen manda ziraatta çalıştırılıyorsa, fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Birçok mandalara sahip olduğunu gören kimse, yönetici tayin edilir. Mandaya binmek veya onunla bir iş yapmak için uğraşmak öküzde görülen tabir gibidir. Dişi mandalar bütün hallerde sığır gibi tabir edilir.
RÜYADA MANDA SÜRÜSÜ GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında manda sürüsü görmesi bitmek bilmeyen kazanç, zenginlik olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin başına gelen kazançlar ve sürekli bir diğerini de beraberinde getirecektir. Bu yüzden kişiye büyük bir kazanç vereceğine delalet eder. Rüyada manda sürüsü görmek işini bilen, mert, ağırbaşlı, cesur, dürüst, güvenilir, çalışkan, önemli bir insan demektir. Rüyada manda sürüsünü görmenin anlamı, o kimseye işlerinde kolaylık elde edeceğine işarettir. Rüyada manda, iyiliğe, hayra, zenginliğe ve bol rızka, bekar birinin rüyada inek sürüsü görmesi, yakında kısmetinin açılacağına nişanlanacağına veya evleneceğine işarettir. Kişinin rüyada manda sürüsü görmesi, şeref, mala, makama ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada kendisinin manda sürüsünü nahıra götürdüğünü görmek, rüya sahibinin kazancında artış sağlanacağına işârettir. Manda sürülerini bir yerde toplandıklarını görmek iyi haberler alacağınıza, manda sürüsünün size doğru geldiğini görmek; uzaktan bir yakınınızın geleceğine ve güçlü bir insandan yardım göreceğinize işaret etmektedir. Rüyada mandanın boynuzları ile size vurduğunu görmek; ölüm tehlikesine, manda eti yemek; kazanca işarettir. Kirmani ye göre; rüyasında birçok mandalara sahip olduğunu gören, cesaret sahibi ve kuvvetli bir topluma baş olur. Eğer böyle bir durumda değilse, bu rüya yine de çok hayırlıdır.
Rüyada Manda Kestiğini Görmek
Rüyada manda kesmek, mal ve rızk demektir. Evin içine gelecek helal rızka ve bolluğa işaret eder. Rüyada mandanın etini yemek de hayırlıdır. Kesilen mandanın etini dağıtmak varlıklı bir kişi olunacağının işaretidir.

Rüyada Manda otlatmak ve mandalara çobanlık yapmak rütbenin artması anlamına gelir. Rüyasında manda atlatan kişi yönetici, amir, patron, müdür, usta ya da siyasetçi rütbesine sahip olacak demektir. Bazen de bu rüya lider karakterli bir kimsenin insanlar içinde saygı görmesine ve diğer insanların başına reis olmasına işarettir.
Rüyada manda kovalaması bazı alimlere göre ise, kişinin başına gelecek bir olay ve bu olayın ardından size ulaşacak hayra delalet eder. Rüyasında manda kovalayan kişi büyük bir hayra erişir. Rüyada kendisini bir mandanın kovaladığını gören kişi, psikolojik anlamda bazı korkulara ve endişelere sahiptir.