Arkadaş Arama:

M 0

Rüyada Mangal Görmek

Rüyada mangal görmek, para kasası ile tabir edilir. Mangal satın aldığını gören kimsenin eline mal geçer. Mangalın kırıldığını gören kimse zarara uğrar. İşlerinizin düzeleceğine, para sıkışıklığını aşacağınıza yorumlanır. Mangal yakmak karlı bir iş için girişimlere başlamak demektir. Sıcaklık veriyorsa yuvayla ilgili mutluluktur. Rüyada görülen mangal, hangi çeşitten olursa olsun, evin sahibi ile tabir olunur. Rüyada bir mangal satın aldığını görmek, ele geçecek mal ile tâbir olunur. Rüyada mangal yapmak yahut mangal yakmak, malı muhafaza eden sandık ve kasa gibi şeylere de işarettir. Rüyada mangalı zayi ettiğini veya kırdığını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder. Kişinin rüyasında mangal yakması, evin sahibi olarak tanımlanır. Bazen da umutsuz bir aşka, kara sevdaya işaret sayılır. Rüyada mangal yakmak kimi zaman, iki sevgilinin birleşmesine işaret eder. Rüyada mangal yaktığını görmek, saklanan mal, kişinin işyeri veya evin ocağına işarettir. İçinde ateş olmayan bir mangal görmek iyiye yorumlanmaz. Boş mangal görmek iyi değildir.
Bazılarına göre, rüyada mangal, saklanan sandık veya bir yer ile tabir olunur. Rüyada mangal görmek, ocak gibi tabir olunur. Bir mangal satın aldığını görenin eline mal geçer ve o mali saklar. Mangalın kırıldığını gören zarara uğrar. Mangalın bir yerden basta bir yere taşındığını görmek malinin bir yerden diğer yere götürüleceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada mangal, para kasası ile tabir edilir. Mangal satın aldığını gören kimsenin eline mal geçer. Mangalın kırıldığını gören kimse zarara uğrar.

Rüyada mangal görmek, içinde eşya muhafaza edilen sandık, dolap gibi şeylere, para kasasına veya ev sahibine işaret eder. Rüyada mangal satın aldığını görenin, eline mal geçmesine ve bunu muhafaza etmeye işarettir. Rüyada mangalın kırıldığını görmek, zarara uğramaya işarettir. Yazın içinde kor ateş bulunan mangal görmek, üzüntüye; kışın görmek, bol dünyalığa işarettir. Rüyada ateşi sönmüş, içinde sadece kül bulunan mangal görülmesi, hükmü geçmiş söze veya yararsız işlere işaret eder. Mangal rüyası, ocak gibi de yorumlanır.