Arkadaş Arama:

M 0

Rüyada Martı Görmek

Rüyada beyaz martı görmek, yolculukla yorumlanır. Aynı zamanda martıyı gören için, evlenmeye veya servet sahibi olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada martı zengin, güzel, cömert, kerim, iyi niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır. Rüyasında martı gören için bu rüya, seyahat demektir. Bazı kere de martı görmek, zengin, güzel ve iffetli bir kadına alamettir. Rüyada bekâr bir kimsenin bir martı tutup evine getirdiğini görmesi, zengin ve güzel yahut yakışıklı bir kişiyle evlenmeye delâlet eder. Rüyada martı, zenginlik, göl, cömertlik, iyi bir kişi olarak yorumlanır.
Rüyada Martı Sürüsü Görmek
Martı sürüsünü denizde dağınık görmek yola çıkacak olanlar için hayır anlamına gelmesine, bereketli kazanca, kış mevsiminin kolay geçmesine delalet eder. Martı sürüsü ele geçecek toplu para demektir. Rüyada beyaz martı sürüsünü havada uçarken görmek bolca dünyalık rızk ve mülke yorumlanır. Rüyada uçan martılar mala, eşe, kalabalık aileye, çocuğa ve ailenin mutluluğuna işarettir.

Rüyada Martı Sesi Duymak
Rüyada duyulan martı sesi, zengin, güzel bir kadına çağrışım yapar. Ayrıca martı sesini işitmek, servet sahibi, cömert ve herkesin saygı duyduğu bir kimse anlamına da gelir. Bazen de uzak bir yerden gelecek sevinçli bir haber almaya işaret eder. Kimi yorumcular ise, daima bağırıp çağıran, herkesi rahatsız eden bir kişi olarak yorumlamışlardır.
Rüyada martı beslemek
Bir rivayete göre rüyada martı beslediğini görmek her ne suretle olursa olsun, hayır ve nimete delalet eder. Rüyada martı beslemek rüyayı gören kişiyi koruyup kollayan, iyi davranan ve her açıdan yardım eden kişinin olacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda rızkını temin etmek için gurbete çıkmaya, yeni bir iş bulmaya, hasta kişinin şifa bulmasına yorumlanır.

Rüyada Martı Hediye Almak
Bir kimsenin kendisine martı hediye ettiğini görmek, o zattan gelecek hayır ve menfaata işarettir. Rüyada birinin kendisine bir martı hediye ettiğini gören, o kimseden hayır ve menfaate nail olur. Ayrıca rüyada martı hediye ettiğini görmek haber olarak ta yorumlanır.
Rüyada Martı Yemek
Martı eti yediğini görmek, haram mala, tüyü ve diğer parçaları v.s. az bir nimete delâlet eder. Çünkü martı eti yenmez. Bazen da, aşka, sevgiye ya da hasrete çağrışım yapar.
Rüyada martı yavrusu görmek

Bazı yorumcular martı yavrusunu gezginci, yeri yurdu belli olmayan varlıklı bir kimse olarak tanımlamışlardır. Rüyada martı yavrusunu gören kimse, uzun zamandır beklediği, mutluluk verecek haberi alacak demektir. Aynı zamanda yavru martı çocukların mutluluğuna da işarettir.
Rüyada Martı Tutmak
Evine bir martı tutup getiren, zengin ve güzel bir kadınla, kadın ise bir erkekle evlenir. Kimi rüya tabircilerine göre rüyada martı yakaladığını görmek uğur işaretidir. Bu rüya kişinin tüm sorunlarına bir çözüm bulacağına, işlerini rayına koyacağına, zor işleri başaracağına delalet eder. Martı yakaladığını görmek elinize toplu para geçecek demektir. Beyaz martılar, bir yerden elinize para geçeceği ve seyahate çıkacağınız anlamına gelir. Martı avlamak, işinizde yükseleceğnizin işaretidir. Rüyada martı temiz, hayırlı kısmettir.
Rüyada Martı Saldırması

Bazılarına göre; rüyada martı saldırısı görmek, daima bağırıp çağıran, hiddetlenen, herkesi rahatsız eden bir kişi olarak ta tabir edilir. Bir kişi rüyasında kendine martı saldırdığını görürse küçük bir sorun yaşar. Rüya sahibi bazı sıkıntılara tutulup, bazı zorluklara düşecek ve kısa zamanda bu sorunları aşacaktır. Ayrıca bir rivayete göre, Rüyada martı ısırması, zengin ve güzel bir kişinin dedikodusuna işaret eder.