Arkadaş Arama:

N 0

Rüyada Nisa Suresini Okumak, Görmek ve Dinlemek Ne Demek?

İbn-i Sirin’e (RA) göre; Nisa suresini veya bir kısmını okuduğunu veya okunduğunu gören, beklemediği bir yerden bir mirasa konar, Akrabaları çoğalır. İmam Cafer Sadık’ın (a.s) yaptığı tabire göre rüyada Nisa suresini okumak; hacetlerinizin reva olacağına, dinî konularda hassasiyet göstereceğinize ve akrabalarınızdan miras alacağınız anlamına gelir. İbn-i Kesir’e göre rüya sahibinin ömrü uzun olur ve hayır görür, buyurmuştur. Caferi Sadık ise; iyi ahlak ve doğrulukla meşhur ve halk arasında saygılı olur diyor.
İbn-i Sîrîn’in tabirine göre rüyada Nisa suresini dinlemek Miras alacağınıza ve akrabalarınızın çoğalacağı demektir. Abdulgani Nablusi’ye göre rüyada Nisa suresini okumak; geçinilmesi güç bir biriyle evlenmek demektir. İlim öğrenmek isteyen biri ise, bu hususta çalışıp başarı kazanır. Hz. Ali ve Hamza (RA) buyuruyorlar ki: Rüya sahibi, güzel konuşan, insanlarla iyi anlaşan, onların söylediklerine inanan ve kendi söylediklerini onlara inandıran, mantık sahibi ve akıllı bir kişi olur.

Bazı yorumculara göre rüyada Nisa suresini okumak, zengin biriyle evlenerek, onlardan miras yemeye işarettir. Bir başka rivayete göre de: Nisa Suresini veya ondan bir parça okumak. Rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işarettir. Kirmanî’nin söylediğine göre Rüyada görülen Nisa suresi Makam ve gelir sahibi biri olacağınız anlamına gelir.
İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki Rüyada Sure-i Nisayı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunulduğunu görmek, miras mala delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri de “Rüyada Nisa suresini okuduğunu gören iffet ve istikamet ile meşhur olur ve insanlar arasında muazzez ve muhterem tutulur” demiştir. Bir talebenin rüyada Nisa Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmesi, feraiz(miras hukuku)ilmiyle mahir olmasına delâlet eder. Yine Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki Rüyada Nisa Suresi’ni okuyan kimse, ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir hanımla evlenir.