Arkadaş Arama:

O 0

Rüyada Oğlak Görmek

Rüyada oğlak görmek evlat sahibi olmaya işarettir. Etini yemek amacı gütmeden herhangi sebeple oğlak öldüren kişinin çocuğunu hasta olur.
Şayet oğlağı yemek düşüncesiyle keser veya öldürürse, çocuğunun malından faydalanır.

Kendisine oğlak eti getirildiğini gören kimse, mal kazanır.
Rüyasında bir erkek oğlağı kulağından tutarak evine götürüp kesen ve etini yiyen kimse, kırk sene fakirlik görmez.
Dişi oğlak da evlada işaret eder ve erkek oğlak gibi yorumlanır, fakat erkek oğlak erkek evlada, dişi oğlak kız çocuğa işaret eder.
Rüyasında çok sayıda oğlak otlattığını gören kimsenin üzüntüsü biter.

Oğlak eti yediğini gören kimseye, bir çocuğundan dolayı az bir dünyalık isabet eder
Boğazlanmış oğlak görmek çocuk hastalanmasına, Oğlak ve kuzu boğazlamak yahut onlara binmek çocuklarla oyun oynamaya ve eğlenmeye, Oğlak eti çocuk tarafından gelecek az mala delalet eder.
Rüyada oğlak görmek, erkek çocuğuna işarettir. Oğlağın kesildiğini görmek veya yemek kendisinin veya akrabasının bir erkek çocuğunun hastalanmasına; oğlağı bağışladığını görmesi onun mübarek bir çocuğu olacağına; bir takım oğlaklar görmesi ise sıkıntısının olacağına fakat bu sıkıntı sonunda istediğinin olacağına işarettir.
Oğlak görmek, erkek çocuğa yorumlanır. Oğlağın kesildiğini görmek veya yemek kendisinin veya akrabasının bir erkek çocuğunun sıkıntısına işarettir.

Oğlak burcundan birini işaret ediyor olabilir.
Rüyasında oğlak gören kimsenin karşısına oğlak burcunda doğmuş biri çıkabilir.
Rüyada oğlak görmek; evliler için çocuk sahibi olmaya işarettir.

Rüyada oğlak görmek, erkek çocuğunuzun aile adını sürdüreceğine ve soyunuzun devamına delalet eder. Oğlak kesmek hayırlı değildir.
Oğlak eti yemek hastalığa işarettir. Kendisine bir oğlak hediye edildiğini görenin bir erkek çocuğu olur.
Kendisinin bir başkasına bir oğlak hediye ettiğini görmek, o kimse ile bir akrabalık kuracağına delalet eder.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada oğlak, çocuktur. Bundan dolayı, boğazlanmış oğlak görenin hasta olur.

Bir oğlağa sahip olduğunu görenin bir çocuğu olur. Yemek için oğlağı boğazladığını gören kimse çocuğu yüzünden mala nail olur yahut eline cüz î bir mal geçer.
Oğlak veya bir kuzu boğazladığını veya onlara bindiğini gören kimse çocuklarla oynar ve eğlenir. Oğlak eti yediğini gören, bir çocuktan az bir mal elde eder.
Rüyada oğlak görmek; evliler için çocuk sahibi olmaya işarettir.

Rüyada oğlak, çocuktur. Bir oğlağa sahip olduğunu görenin bir çocuğu olur. Yemek için oğlağı boğazladığını gören kimse çocuğu yüzünden mala sahip olur.
Rüyada Oğlak Görmek Anlamı ve Yorumu
Rüyada görülen oğlak, çocuğa çağrışım yapar. Ayrıca hastalığa, üzüntüye yahut ölüme işaret sayılır. Bazen sevince, mutluluğa veya müjdeli habere yorumlanır. Kimi zaman ise, evliliğe, doğuma ya da bol rızka işaret eder. Bazen da, kolay kazanılan helâl mal olarak tanımlanır.
Evli bir kimse rüyada bir oğlak aldığını veya kendisine armağan edildiğini görse, rüya sahibinin bir erkek çocuğu olacağına işarettir.
Şayet bekâr bir kimse rüyada bir oğlağa sahip olduğunu veya satın aldığını görür ise, rüya sahibinin yakın bir zamanda yuva kurup evleneceğine yorumlanır.
Bir kimse rüyada oğlak eti yediğini görse, rüya sahibinin çocuğundan menfaat edineceğine işaret sayılır.
Eğer rüyada bir oğlakla oynadığını görürse, rüya sahibinin yakın akrabalarından birinin oğlan çocuğu olacağına hükmedilir.
Bazı yorumcular da, rüyada oğlak eti yediğini görmeyi hastalığa yorumlamışlardır.
Rüyada bir başkasına oğlak hediye ettiğini görmek ise, rüya sahibinin hediye ettiği kimse ile akrabalık bağı kuracağına hükmedilir.
Rüyada görülen kuzu ve oglak insanin çocugudur. Rüyada kuzu ve oglak keserek etini yedigini gören kimsenin, kendisinin veya akrabasinin bir çocugu ölür. Rüyada kendisine bir kuzu veya bir oglak bagislandigini görse, onun iyi bir çocugu olur. Kuzu veya oglak eti yediginl gören kimseye bir çocugundan dolayi cüz l bir mal isabet eder.