Arkadaş Arama:

O 0

Rüyada Ok Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ok görmek, beklenen rapor, ihbar, istihbarat, bildiri yahut haberin kısa bir zamanda geleceğine işaret eder. Bundan başka Rüyada ok görülmesi rüya sahibinin rakibine karşı üstün geleceğine, başlanan bir işin sonuçlanacağına işaret sayılır. Rüyada ok kimi vakit eşe, aile reisine yorulmakla birlikte beklenen doğru söze ve gelişmeler yaşanacağı anlamına gelir. İslami rüya tabirlerinde rüyada ok görmek, dürüst, yalan söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan bir kimse demektir. Bazen ise ok görülmesi, yıkıma, hastalığa, ayrılığa, aşka veya ölüme işarettir.
Rüyada Ok Görmek Anlamı ve Yorumu
Bir kimse rüyada elinde bir ok olduğunu görse, rüya sahibinin, şansının açıldığına ve yüksek makam sahibi olacağına işaret eder. Eğer elindeki okun kırıldığını görürse, o kimsenin işlerinin bozulacağına, sıkıntılı günler geçireceğine yorumlanır veya hastalanacağına işarettir. Bir kadının rüyada ok görmesi ise, rüya sahibinin eşine yorumlanır.

Bekâr bir kimse rüyada bir kadın tarafından kendisine ok atıldığını ve yüreğine isabet ettiğini görürse, rüya sahibinin kara sevdaya yakalanacağına işarettir. Eğer kendisinin bir ok attığını ve hedefe isabet ettiremediğini görse, o kimsenin arzularına kavuşamayacağına yorumlanır. Şayet oku hedefine isabet ettirdiğini görür ise, rüya sahibinin arzuladığı şeylere kavuşacağına hükmedilir.
Rüyada ok görmek, bir hizmet için gönderilen elçi veya mektuba veya düşmana galip gelmeye delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisine bir ok verildiğini görse, rüya sahibinin, dürüst ve sözüne güvenilir bir kimse ile ortaklık yapacağına işaret sayılır. Eğer rüyada havaya bir ok attığını ve attığı okun yere düşmediğini görürse, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına yorumlanır. Şayet attığı okun kısa bir mesafeden düştüğünü görür ise, rüya tersine yorumlanır.
Bir kadın rüyada içine ok ve yay konulan okdan’ın içinde başı aşağı dönmüş bir oku görse, kocası kendisinden döner.

Rüyada ok görmek, düşmana galip gelip zafer kazanmaya da delâlet eder.
Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görse, o kimse bir memuriyet, kuvvet ve mala nâil olur, dediler.
Elinden çıkan okun kırılması, rüya sahibinin riyaset ve vekâletinin hükümlerini yerine getirmeden âciz kalmasına delâlet eder.
Kadın için rüyada ok görmek, o kadının kocasına delâlet eder. Rüyada ok, ancak risale ve mektup içinde yazılı olan kelimelere delâlet eder.

Bir kimse rüyada kendisinin attığı okun hedefe isabet etmediğini görse, o kimse maksadına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu elde edemez.
Bir kimse bir kadın veya bir cariyenin kendisine ok atarak kalbine isabet ettirdiklerini görse, o kadın veya cariye o kimseye bakarak gönül verirler ve o da o kadın ve cariyeye düşkün olur. Bilgisiz, rast gele ok attığını görse, sefir ve elçiye delâlet eder ki, onların sözlerinde yumuşaklık ve letafet olur.
Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğu erkek olur.