Arkadaş Arama:

P 0

Rüyada padişah mezarı görmek ne anlama gelir? Padişah kabri görmek nedir?

Rüyada padişah mezarı görmek, cahil ve ahmak kimselerle ilişkiyi kesmeye, fesatçılığı bırakmaya, musibetlerden kurtulmaya, tövbe etmeye ve ilahi rahmete delalet eder. Bir kimsenin rüyasında padişahların birisinin kabrini görmesi; o kimsenin hayır ve berekete mazhar olacağına veya mesut bir evlilik yapacağına, o kimsenin keder ve üzüntülerini atarak büyük bir gönül rahatlığına ve huzura kavuşacağına, bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında bir padişah mezarı görmesi; önün bir yakınının kabrini ziyaret edeceğine işaret eder.
Kirmani’ye göre Rüyada padişahların kabrini ziyaret etmek; selamete, günahların keffaretine, hacca, kanaatkarlığa işarettir. Kabristanı tamir eden, dinde kuvvetli olur. Geçimi kolaylaşır. Hasta ise, iyileşir. Hamile ise, oğlan doğurur.

Kabristan görmek; vaaz, okumak, huşu, ulema (alimler), komutan, zahid vb. gibi manalar da taşır.
İslam mezarlarında yağmur yağdığını görmek; o civar halkı için, rahmet ve berekettir. Temiz kabristan, devamlı hayır ve feyzdir. Kabristanın, yıkılması veya çöp içinde olması; bunun tersidir.
Türbenin aktığını veya kabristana yağmur yağdığını görmek; Hakk’ın rahmetine işarettir. Türbe gören, cahiller ve dinsizlerle arkadaşlık yapmaktan vazgeçer. Tevbekar olur. Rüyada padişahların birinin türbe ve mezarını görmek, hayır ve bereket geleceğini müjdeler. Bu rüyayı gören bekar ise evlenir, günahkar ise tövbe eder.