Arkadaş Arama:

S 0

Rüyada Saksağan Görmek

Rüyada saksağan kuşu görmek, yalnız kendi çıkarını düşünen, kurnaz, hileci, gözünü budaktan sakınmayan kişiye işarettir. Kişinin rüyasında saksağan kuşu görmesi mal ve fırsat düşkünü bir kimseyi işaret eder. Saksağan bazen kötü arkadaşa, asi evlâda veya vefasız bir sevgiliye de delalettir. Rüyanızda saksağan görmeniz, geçimsiz bir kardeş veya aksi bir ortak anlamına da gelir. Rüyada saksağan görmek ayrılığa, sıkıntıya, geçim darlığına, kimi zaman da yoksulluktan zenginliğe işarettir. Kimi rüya tabircilerine göre rüyada saksağan kolay kazanılan haram bir mala, geçici bir üzüntüye yorumlanır. Saksağan rüyası dedikoduya, iftiraya, boş uğraşa, faydasız bir yolculuğa da işaret sayılır. Bazen de saksağan görmek mal, mülk sahibi olmak demektir.
Rüyada saksağan yavrusunu görmek, akıllı, derslerinde başarılı, terbiyeli ve çevresinde uyum içinde olan hayırlı bir evlada işaret eder. Rüyanıza saksağan yavrusunu görmeniz aile hayatınızda yaşanacak olumlu gelişmelere ve ailenin rızkını temin etmeye çalışan aile reisinin çabasına işaret etmektedir. Rüyada saksağan görmeniz, olur olmaz gevezelik yapıp herkesi usandırdığınıza ve belki de kendinize güldürdüğünüze işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada saksağan kuşunu görmek, cin fikirli, emniyetsiz, vefasız ve hiç kimse ile uyuşmayan melun ve fazla para ile satmak için insanların zaruri ihtiyaçlarından olan şeyleri saklayan bir tüccara işarettir. Bazen de saksağan görmek, servet sahibi bir kimseye işarettir.

Rüyada saksağanla konuştuğunu gören kimsenin, kaybolmuş kimsesinden haber gelir. Saksağan kuşuna rastladığım gören kimse, gaddar ve fâsık (günahkar) bir kimseye rastlar. Bir kimse saksağan kuşu ile uğraştığını görse, o kimsenin bitmez bir işle uğraşmasına delâlet eder.
Servet sahibi, stokçu, ihtikâr yapan, kendisine güven duyulmayan melun adama, Bu kuşla konuşmak, kaybolan birinden haber gelmesine, saksağanla uğraşmak sonu gelmez bir işe bulaşmaya delalet eder.