Arkadaş Arama:

S 0

Rüyada Saman Görmek

Rüyada saman görmek çok mala, evine saman doldurduğunu görmek ucuzluk ve bolluğa, bir yerdeki saman çokluğu bolluk ve berekete, samancı iğneciye yahut yolculuktan elde edilecek rızka delalet eder. Bir kimsenin Rüyada evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu görmesi, çok mala, ucuzluk ve bolluğa, menfaat ve rızka delalet eder.
Bir gün ve uyanık halde İbn-i Sîrîn hazretleri bir saman yığını görmüş ve şöyle demiş “Keşke şu samanı rüyada görmüş olsaydım!” Rüyada saman görmek, yedi vech ile tâbir olunur

Mal,
Hayır,
Nimet,
Bereket,
Murada nailiyet,
Zafer,
Rızık.

Rüyada samanı kasa, kutu, sandık gibi samanın konulmadığı yerde görmek veya onlara saman doldurduğunu görmek, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan hayvanların helakine delalet eder.
Rüyada samanlığa girdiğini ve kendi mülkü bulunduğunu görmek, zenginliğe, dünya ve ahirette murada ermeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada samanlığa ateş düşüp samanın yandığını görmesi, elindeki malın hükumet tarafından alınacağına veya bir belaya uğramaya delalet eder.
Rüyada saman veya samanlık görmek, kolay bir kazancı; samanlığa ot veya saman doldurmak, onun zengin olacağına işarettir.

Saman ve samanlık bolluğun, refahın belirtisidir. Elinizi attığınız her işte başarılı olacak, para durumunuzu düzelteceksiniz demektir. Rüyada saman ya da samanlık gören kişi kolay para kazanacak demektir. Samanlığa ot ya da saman doldurmak, onun zengin olmaya yorumlanır.
Rüyada Saman Görmek Anlamı ve Yorumu
Rüyada görülen saman, malın simgesidir. Ayrıca hayra, nimete, berekete işaret sayılır. Bazen toplu bir mala, bulunacak bir hâzineye; bazen da zorlukla elde edilen helâl kazanca yorumlanır. Kimi zaman sadaka vermeye, almaya, kimi zaman da borç almaya, ödemeye çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada saman yediğini görse, rüya sahibinin helâl rızk elde edip zenginleşeçeğine işaret eder. Eğer bir saman yığının üzerinde yattığım görürse, rüya sahibinin faizle geçinip günaha gireceğine hükmedilir. Şayet rüyada saman satın aldığını görürse, rüyayı görenin kazançlı bir yolculuğa çıkıp selâmetle döneceğine yorumlanır. Rüyada saman sattığını görmek ise, rüya sahibinin yoksul kimselere yardım edip onlardan hayır dualarını alacağına işaret sayılır.
Bir kimse rüyada samanı çuval, sandık gibi başka uygun olmayan yerlerde görse, rüya sahibinin o yılı sıkıntı içinde ve geçim darlığı çekerek geçireceğine işaret eder. Eğer rüyada samanlığa ateş düşüp samanların yandığını görürse, rüyayı görenin elindeki malın hükümet tarafından el konacağına hükmedilir. Veya o kimsenin bir belâya uğrayacağına işaret sayılır.

Bir kimse rüyada samanlığa girdiğini ve oradan çuvallarla saman yüklenip çıktığını görse, rüya sahibinin mülklerine mülk katarak evlâdlarına çok büyük bir miras bırakacağına işaret eder. Şayet rüyada samanlığı selin bastığını görürse, rüya sahibinin işini, servetini kaybedip yuvasının dağılacağına hükmedilir.
Rüyada görülen saman bazen da hastalığa çağrışım yapar.
Saman, bolluğun, bereketin ve zenginliğin işaretidir. Yapmış olduğunuz her işte başarılı olacak, maddi durumunuzu da düzelteceksiniz.

Rüyada saman görmek, her hangi çeşidinden olursa olsun, hayır ve menfaate ve muradının olacağına delildir. Çok saman olduğunu gürenin mal ve nimeti artar.
Birine saman verdiğini gören, o kimseye malından bir miktar verir, Saman aldığını görmek mal ve nimetinin artmasına, murada ermeğe delalet eder. Saman görmek mal, hayır, nimet, bereket, murada ermek, zafer ile yorumlanır.
Bazan da rüyada saman görmek, malı Allah yolunda sadaka olarak vermeye delâlet eder.
Harman mevsiminde ve özellikle buğday samani görmek çok hayırlıdır. Rüyasında samanlığa girdiğini ve orasının kendi mali olduğunu görmek zenginliğe ve dünya ve ahirette murada ermeğe işarettir.

Samanlığa ateş düşüp yandığını görenin malini hükümet elinden alır. Yahut bir belaya uğrayarak mali elinden çıkar.
Rüyada saman yediğini gören, cahil de olsa, zengin olur. Ebu Said El Vaiz e göre; rüyada saman görmek çok malla tabir olunur.
Rivayet ederler ki: Mansur bir gün rüyasında iki çuval saman yüklü bir eşeğe binmiş olarak bir köprüden geçtiğini görmüş. Bunu o zamanın tabircilerine söyleyince: “bir olayla karşılaşacak ve bu sayede dünyanın altınını toplayacaksın” demişler. Bu rüya sonradan söylendiği gibi çıkmış.

Rüyada saman görmek duruma göre başkalarının iyiliği için kullanılacak paradır.
Bazı tabircilere göre; saman mal ile tabir olunur. Samanlık görmek, mal konulan sandık veya kasa ile de tabir olunur.
Rüyada bir hayvana saman verdiğini gören, islerinin düzelmesine gayret eder. Samani öteye beriye savurduğunu gören, malini lüzumsuz yerlere dağıtır.
Buğday, arpa ve diğer hububat samanları görmek genel olarak mal ile yorumlanır.
Bir kimse, birçok samani olduğunu veya evinde ve kapısı önünde veya mahallesinde saman olduğunu görse, her durumda hayır ve menfaate erişir. Rüyasında bir hayvanin saman yediğini görmek, o hayvanin sahibinin hayır göreceğine, su üzerinde samanların yüzdüğünü görmek, suyun sahibinin eline mal geçeceğine delalet eder.
Rüyada yanında saman olduğunu görmek, helal rızka, kuvvete, zafer ve şerefe, mal ve nimete delâlet eder.
Bir başka rivayete göre de: Saman, çok mala işarettir. Evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluktur.
Abdülgani en Nablusi sunu nakletmiştir ibn i Şirin (R.A.) uyanıkken gördüğü bir saman yığınına bakarak “şu samanı rüyada da görmüş olsaydım” buyurduğu rivayet edilmiştir.
Bazı tabirciler de, rüyada saman gören, kasa hazırlasın, demişlerdir. Rüyada saman, sahibi için maldır. Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikâre olur.
Bazıları da saman, meşakkatle elde edilecek maldır. Çünkü saman toplanmak, dövülmekle elde edilir, demişlerdir.
Yanında saman olduğunu gören kimse helal rızık ve kuvvete nail olur, Rüyada saman yediğini gören kimse, samanin parasını yer yahut yokluk, darlık ve açlığa düşer. Rüyada samani sandık ve kasa gibi samanin konulmadığı yere koymak, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan hayvanların helak olmasına işarettir.
Bazı kere saman, mali sadaka olarak vermeye işarettir. Bir şehirde samanin çokluğu, nebatatın çokluğuna delildir. Buğday samani, buğdaya, bakla samani, baklaya, nohut samani da nohuda işarettir
Rüyada saman görmek bolluğun, bereketin simgesidir. Yaptığınız her işte başarılı olacak, maddi durumunuzu düzelteceksiniz.