Arkadaş Arama:

T 0

Rüyada Tabut Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada tabut görmek, mülke, sevince, yol hazırlığına, mala, güçlükleri yenmeye, galibiyete, önder ve saygın bir kişi olacağınıza işaret eder. Boş tabut geleceğiniz için boş yere endişelendiğiniz, Kendinizin veya bir tanıdığınızın tabutta olması; önder ve saygın bir kişi olacağınız anlamına gelmektedir.
1- Rüyada tabutun içinde olmak

Kendinizi tabutta görmek; evlilik veya ortalıkta sevince işarettir.Tabut içinde olduğunu görmek saltanata, zafer bulmaya, muradına ermeye, kaybolanın bulunmasına işarettir. Rüyada Tabut verilmesi ilme, güzel huya ve kar eden işlere delalet eder.
2- Rüyada tabut cenaze görmek
Yine bir kimse rüyasında tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görse, devlet ve saltanat sahibi bir zata tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder. Bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala delâlet eder.
Rüyada kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın başına geçer.
Vefat etmiş ve tabuta konularak kaldırılmış ve halkın, cenazesinde yürümekte olduğunu görmek, şan ve şerefe, izzet ve refaha delâlet eder.

3- Ölüp tabuta konmak
Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü görmek, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkie geçmeye delâlet eder.
4- Rüyada tabutun içinde olmak
TABUT: Bir kimsenin rüyasında tabutun içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder. Çünkü tabut büyük bir maldır. Kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye İşarettir.
Rüyada tabut görmek, bazı kere de kaybolmuş şeyin bulunmasına delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendisini tabutun üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

5- Un tabut teknesi görülmesi
Rüyada değirmencinin un koyduğu tabutunu veya teknesini görmek, Hak ile batıl arasını ayıran hâkime, ilim, hikmet ve hidayete delâlet eder. Bazı kere de tabut görmek, rüya sahibinin bulunduğu mahalden bir adamın öleceğine işaret eder.
6- Açık tabut görülmesi

Rüyada Tabutu açık görmek, zorlukların dikkatsizlikten ileri geldiğine; tabutun içinde birisi varsa, yakında ondan sağlık haberi alınacağına; içindeki yabancı biriyse, ileride iyi bir dostluk kurulacağına işarettir.
Rüyada tabut görmek, zorlukların üstesinden gelmeye ve kazanca yorumlanır. Tabutu açık görmek, daha dikkatli olmazsanız birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bazen kötü anlam içeren bir rüyadır.
7- Tabutta olduğunun görülmesi
Tabutların görülmesi, büyük bir mülktür. Tabutta olduğunu gören, saltanata nail olur. Bazı tabirciler bu rüyayı gören düşmanından korkar ve hüsrana karşı düşmanlık yapmaktan acizdir, dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra şer ve kötülüklerden kurtulmaya delalet eder, demişlerdir.
Bazıları da, kaybı olan için bu rüya kaybının bulunmasına alamettir, demiştir. Bazı tabirciler de, kendisini tabutların üzerinde görenin bir vasiyet veya düşmanlığı vardır. Rüyada tabutların görülmesi yakında zafer ve muradına nail olur. Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kar sahibi olur.

8- Tabutların görülmesi
Rüyada tabut görmek, yol hazırlığına delalet eder. Değirmencinin un koyduğu tabutunu ve teknesini görmek, hak ile batıl arasını ayıran hâkime, ilim ve hidayete delalet eder. Bazen de kötü bir haberlerde yorumlanır.
9- Teneşire konmak

Rüyasında teneşire konulduğunu görenin mali artar. Eliyle teneşir yaptığını gören halka iyilik eder. Bir teneşir yapılmasını emrettiğini gören sevaba ulaşır. Teneşirin girildiğini görmek iyi değildir.
10- Rüyada tabut satın almak
Rüyada tabut görmek iyidir. Kirmani ye göre; rüyasında tabutu aldığını veya kendisine bağışlandığını veya evinde bulunduğunu görenin mülkü ziyade olur.
Bazılarına göre; bu rüya, erkeğin karısı ve dükkânıyla tabir olunur.
Bir rivayete göre, ticareti artar. Tabutun eski, delik deşik, kurt yemiş olduğunu görmek, karisinin iffetsizliğine, kendisine yar olmadığına, ahlaksızlığına ve huysuz olmasına delalet eder.
11- Rüyada yeni tabut görmek
Şan ile tabir olunur. Rüyasında kendisi için yeni bir tabut aldığını gören, bir yere memur olur, tüccar ise ticareti artar, zengin ise parası ziyadeleşir. Fakir ise bolluğa erer. Kendi haline göre yükselir.
12- Rüyada tabut almak
Kirmanî demiştir ki: Rüyada tabut aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün artmasına, hikmete, vakar ve sakin olmaya delâlet eder.