Arkadaş Arama:

T 0

Rüyada Tilki Görmek Nedir? Ne Anlama Gelir?

1- Rüyada tilki görmek, hilekar, gaddar bir erkek veya yalancı, düzenbaz bir kimse ile tabir olunur. Bir tilki ile mücadele ettiğini gören, yakınları ile düşmanca kavga edeceği anlamına gelir. Bazı tabircilere göre bir kimsenin Rüyada tilki görmesi, menfaate, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delâlet eder.
1- Rüyada tilki görmek, hilekar, gaddar bir erkek veya yalancı, düzenbaz bir kimse ile tabir olunur. Bir tilki ile mücadele ettiğini gören, yakınları ile düşmanca kavga edeceği anlamına gelir. Bazı tabircilere göre bir kimsenin Rüyada tilki görmesi, menfaate, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delâlet eder.
2- Rüyada tilki görmek, gaddar, zalim, hilekar bir düşman ile de tabir olunur. Bazı kere de rüyada tilki görmek, hileli kadınlara delalet eder.

3- Bir hastanın rüyada tilki sütü içtiğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir. Rüyada tilkiyi öldürdüğünü görmek, şerefli, iffetli ve izzetli hanıma malik olmaya delalettir.
4- Tilki ile oynadığını ve onu tutmak istediğini görene bir kadın sevgi gösterir, fakat onun kadına karşı meyli olmaz.
5- Kirmani’ye göre, tilkinin kendisine sürtündüğünü görmek. Yalancı ve gaddar koca ile tabir olunur.
6- Evinde tilki görmek, sevdiği kadınla evlenmeye; elinden tilkinin kaçtığını görmek borcunu ödemeye işarettir.

7- Ebu Sait El Vaiz’e göre; rüyasında tilkinin gizlendiğini görmek zinaya işaret eder. Bir tilkiyle uğraştığını gören, hilekâr biriyle kavga eder.
8- Tilkiyi aradığını gören, bel hastalığına uğrar. Kendisi için bir tilki edindiğini gören, sevdiği ve memnun olacağı bir kadınla evlenir.
9- Tilkinin kendinden kaçtığını görenden ona borçlu olan biri saklanır ve kaçar.
10- Bazen rüyada tilki görmek kendini sevdiren düzenbaz birisine işarettir.

11- Rüyada tilkiyi öldürdüğünü gören kimse cin taifesinden biri dokunur. Bir kimse bir tilki alsa, o kimseye borçlusu veya bir düşmanı gelir.
12- Tilkiyi öldürse borcundan kurtulur. Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kadınla evlenir ve Allah onları birbirleriyle mesrur eder.
13- Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla tabir edilir. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir hanıma sahip olur.

14- Rüyada tilki görmek, şerefli bir erkeği ve şerefli bir kadını görmeye delalettir. Kendisine bir tilkinin yönelip teveccüh ettiğini görse, o kimsenin sözüne şerefli bir erkek veya bir kadın yönelir.
Maddeler Halinde Rüyada Tilki Görmek Ne Demek?
15- Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana işarettir. Tilki, hileli kadınlara işarettir.
16- Bir kimse tilkiyle hile yaptığını görse, o kimsenin yalancı ve sair olmasına işarettir.
17- Tilkiyi mükâfatlandırdığını görenin rüyası da böyle tabir edilir.

18- Tilkinin kendisinden kaçtığını gören kimsenin, o tilkinin hilesinde bulunacak bir borçlusu ile tabir edilir.
19- Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görenin, kuvvet ve zaferi ile tabir edilir. Bazen de, hanimi tarafından eline geçecek mirasa işarettir.
20- Tilki sütü içtiğini gören kimse hasta ise hastalığından, hasta değilse, üzüntü ve kederinden kurtulur.

21- Bazen de, tilki görene nefsinde zillet ve malında noksanlık olur, dediler.
22- Tilki eti yiyen, hasta ise hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur. Tilki görmek, menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye işarettir. Hileye ve fitneciliğe işaret eder.
23- Bir başka rivayete göre de: Rüyada tilki görmek, çok katil, yalancı ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekâr bir düşmana işarettir.

Hilekar, yalancı, bozguncu katil bir düşmana,
Tilki öldürmek cin tayfasından biri rahatsızlık sonucu bağırıp çağırmaya yahut şeref ve varlık sahibi bir kişiye sahip olmaya,
Tilki görmek bazen şerefli erkek veya kadın görmeye,
Tilkinin derisi mala,
Süttü şifaya yahut üzüntüden kurtulmaya,
Tilkinin etini yemek yahut onu öldürmeyi tasarlamak yel ağrısına tutulup kurtulmaya,
Tilki menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye delalet eder.

24- Rüyada tilkiye binildiğini görmek, sıkıntı ve tasaya düşülmesine; tilkiden indiğini görmek de pekiyi bir şekilde yorumlanmaz.
25- Rüyada tilki görmek etrafınızda kötülük yapabilecek insanların olduğuna yorumlanır. Tilki kürkü giymek düşmanlarınızı alt edeceğinizi belirtir. Tilki sütü içtiğini görmek hastalıklarınızın iyileşeceğini bildirir.
26- Bir tilki kovaladığınızı gördüyseniz kirli işlere karışacağınız ve aşk hayatında da tehlikeli ilişkiler yaşayacağınız anlamına gelir.
27- Tilki kovalamak, kirli işlere karışacağınız ve aşk hayatınızda da tehlikeli işler yaşayacağınız anlamındadır. Tilkiyi öldürmek, büyük başarılara imza atacağınız anlamına gelir.
Günümüz Tabircilerine Göre Rüyada Tilki Görmenin Anlamı ve Yorumu
28- Rüyada tilki görmek, yalancı, ikiyüzlü, dostlarının arasını açan bir kimse olarak tanımlanır. Ayrıca düzenbaz, entrikacı, ahlaksız bir kişiye de çağrışım yapar. Bazen eşin ihanetine, zina suçu işlemeye; bazen da yalancı gaddar bir kimseye, aldatılmaya yorumlanır. Kimi zaman, hilekâr düşmana, kötülüklerinden emin olmaya; kimi zaman da huzurun bozulmasına işaret sayılır.
29- Eğer bir kimse rüyada tilki ile konuştuğunu görürse, rüyayı görenin özü sözü bir olmayan kişilerle bir olup hoş olmayan işler yapacağına hükmedilir. Şayet bir tilkiyi öldürdüğünü görürse, o kimsenin düşmanın hilesine kanmayacağına işarettir.
30- Kişi rüyada tilki tüyünden bir kürk giydiğini görse, rüya sahibinin bir kadının malından yararlanacağına işaret eder. Yahut bir kadının malına sahip olacağına hükmedilir. Eğer bir tilkinin üzerine saldırdığını görürse, o kimsenin yalancı bir kadının iftirasına uğrayacağına yorumlanır. Şayet rüyada tilki ile oynamak istediğini görürse, rüyayı görenin bir gönül ilişkisine gireceğine ve bu ilişkinin kısa süreceğine işarettir.
31- Hasta bir kimse rüyada tilki eti yediğini görse, rüya sahibinin sağlığına kavuşacağına işaret eder. Eğer rüyada tilkiyi kandırdığım görürse, rüyayı görenin yakınlarından birinin kendisine kurulan tuzaktan kurtulacağına hükmedilir. Borçlu bir kimse bu tür bir rüya görür ise, o kimsenin borcunu ödeyeceğine işarettir.