Arkadaş Arama:

Z 0

Rüyada Zariyat Suresini Okumak, Görmek Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?

İmam Cafer Sadık’a (a.s) göre rüyada Zariyat suresini okumak; Allah’ın size bir hayır bahşedeceğine ve ziraatla uğraşıp gelir elde edeceğiniz anlamına gelir. Rüyada Zariyat suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden rızıklanmaya, yakınları ve komşularıyla iyi geçinmeye işarettir. Zariyat suresini rüyasında okuyan veya okuyanı dinleyen kimse, Allah (C.C) tarafından iyi yola doğru yönlendirilir. Güç islerini kolaylaştırır. Bu kişi bekârsa evlenir. Ziraatçı ise, ürünü bol ve bereketli olur. İbn-i Sîrîn’in yaptığı tabire göre rüyada Zariyat suresini okumak hayır işler yapmaya muvaffak olacağınız demektir.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada Zariyat Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden rızıklanmaya, yakınla ve komşularıyla iyi geçinmeye işarettir. Kirmanî’nin yorumuna göre zor işlerin sizin için kolaylaşacağına işarettir. Rüyada Sure-i Zâriyât’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek veya işitmek, yeryüzündeki nebatlardan rızıklanmaya ve kendisiyle temasta bulunan kimselerle iyi geçinmeye delâlet eder. Yüce Allah onu zühd ve takva ile rızıklandırır, salâha ve necata nail olur. Onun için güç işler kolaylaşır, bekâr ise iyi bir hanımla evlenir. Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki RüyadaZariat suresini okuyanın ziraat işlerinde kısmeti ve rızkı bol olur ve nice menfaat kapıları kendisine açılır.